NAF ønsker at Vegdirektoratet gjør kjøreskolenes strykstatistikk tilgjengelig. Da kan man som forbruker ha et bedre grunnlag for valg av kjøreskole.

Strykstatistikk alene gir ikke et helhetlig bilde av opplæringen kjøreskolen gir, men den vil over tid gi en indikasjon på kvaliteten i opplæringsarbeidet. Kjøreskoler som har høyere strykprosent enn andre, kan også forklares med lokale forhold. I disse tilfellene kan statistikken brukes til å sammenligne skolene innenfor samme geografiske område.

Vil avlive rykter

Rykter og spekulasjoner kan skape et skjevt bilde av mange kjøreskoler. Dette gagner hverken kjøreskolene eller elevene. En offentlig strykstatistikk vil ta livet av rykter og spekulasjoner, og den kan være en motivasjon for kjøreskolene slik at disse bedrer sitt opplæringstilbud.

Målet er best mulig kompetanse hos både kjørelærer og elev.