– Folk ser sykkelen mer som et trenings- og rekreasjonsmiddel enn som et effektivt transportmiddel. Kun 10 prosent av oss ser på sykling som et effektivt transportmiddel. Det må vi få gjort noe med, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Det er bare i enkelte av de større byene at sykkelen blir sett på som et transportmiddel som kan rivalisere med kollektivt eller bil når det gjelder effektivitet. Med andre ord er det et gap mellom folks oppfatning og det politiske målet om at trafikkveksten i byene skal tas med blant annet sykkel. Undersøkelsen viser at det er en omfattende jobb å gjøre for å få til dette.

- Den største ulempen folk ser ved å sykle er dårlige sykkelveier. Vi vet også at 9 av 10 i Oslo føler seg utrygge på sykkel. Skal sykkel gå fra å være trening til å bli et effektivt og sikkert transportmiddel, krever det en stor innsats for sikker infrastruktur, sier Sagedal.

Det er 47 prosent av de spurte som mener dårlige sykkelveier er den største ulempen ved å sykle. Hakk i hæl følger været med 46 prosent, dernest er det 42 prosent som mener at det at man blir svett og må dusje er den største ulempen ved å sykle.

- Været får man ikke gjort så mye med, men arbeidsgivere bør legge til rette for at det går an å ta seg en dusj når man kommer på jobb, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Fakta om undersøkelsen: Befolkningsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup.