Oslo er byen i landet med flest registrerte tyverier. Innad i byen varierer det enormt, det samme gjelder de andre store norske byene. Vi har fått en bydelsinndeling over hvor det stjeles flest sykler fra politiet. Tallene kan illustrere hvilke områder det bør tilrettelegges med flere og trygge sykkelparkeringer.

Sykler for 69 millioner kroner ble stjålet i fjor, viser tall fra Finans Norge. I tillegg er det store mørketall. — Det vil si at det forsvinner flere sykler i timen, døgnet rundt, året rundt, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

I fjor ble det meldt om tyveri av over 30 sykler hver eneste dag til forsikringsbransjen i Norge. Totalt 11 203 sykler. 8901 sykkeltyverier ble anmeldt til politiet i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen og Troms. Men ikke alle tyverier blir anmeldt.

— Mange sykler har lavere verdi, og på grunn av egenandelen når de skal erstattes, er det nok mange som ikke melder fra om tyveriene, sier Voll.

Oslo verst

I 2016 ble det anmeldt tyveri av 5319 sykler i Oslo, 1102 i Trondheim, 1010 i Stavanger, 986 i Bergen, 247 i Troms og 237 i Drammen ifølge politidistriktene i landet. Se tabeller nederst i saken.

— Oslo er definitivt byen hvor flest tyverier blir meldt, sier Voll.

Interessant i Oslo er den store forskjellen fra bydel til bydel. I St.Hanshaugen og Grünerløkka blir det konsekvent stjålet flest sykler - mot færrest antall tyverier i øst på Stovner og Grorud.

Hvor skal man gjøre av sykkelen?

Det oppfordres til å benytte sykkel mer i hverdagen, men samtidig er det ikke god og sikker nok sykkelparkering i sentrum og ved togstasjoner. — Det tryggeste er å ha en bod eller et hus å parkere sykkelen i, sier Voll. I følge politiet er de fleste anmeldelsene knyttet til nettopp bysentrum og stasjoner. Så hvor blir det av sykkelhotellene?

Vi kan ikke risikere nå at folk ikke bruker sykkelen i frykt for å få den stjålet.

— Norge er kanskje et av landene i verden med de dyreste syklene. I dag er det ikke uvanlig at enkelte investerer i sykler som koster fra 30 000 kroner og oppover. I tillegg er det blitt svært populært med elsykler, ofte på flere titalls tusen kroner. For de ekstra dyre syklene anbefaler vi at det tegnes en egen verdigjenstandforsikring, sier Voll.

Uavhengig av verdi på sykkelen er det viktig å sikre de med en god lås, gjerne to. Unngå å parkere den i smug og mørke gater. — Er sykkelen sikret på en god måte er det stor sannsynlighet for at tyven lar din være i fred, og velg en god sykkellås, avslutter Voll.

Tips for å gjøre det vanskelig å stjele sykkelen

  • Velg en god sykkellås, og bruk gjerne to stykker. Les vår sykkellåstest for tips.
  • Lås sykkelramme og bakhjul til et sykkelstativ eller en solid stolpe.
  • Ikke la sykkelen stå ute om natten.
  • Parker sykkelen på godt synlige steder der mange mennesker ferdes.
  • Ta med deg setet eller andre løse deler.
  • Registrer sykkelen i Falck sykkelregister.
  • Ved spesielt dyre sykler anbefaler Arne Voll å tegne en egen verdigjenstandforsikring.

Tabeller over hvor det stjeles flest sykler etter tall fra politiet:

 Oslo

Antall anmeldelser for sykkeltyveri i Oslo politidistrikt i årene 2012-2015, fordelt på bydeler/kommuner.
             
Gjerningsbydel/kommune 2012 2013 2014 2015 2016  
Alna 61 62 65 113 87  
Asker 163 139 202 183 180  
Bjerke 58 135 90 111 142  
Bærum 398 430 548 473 515  
Frogner 494 417 527 557 476  
Gamle Oslo 325 291 370 440 383  
Grorud 22 38 32 34 41  
Grünerløkka 582 636 518 595 548  
Nordre Aker 348 735 492 489 576  
Nordstrand 98 131 164 175 162  
Sagene 520 486 545 489 537  
Sentrum 261 220 213 246 212  
St. Hanshaugen 552 579 603 656 611  
Stovner 44 35 46 45 35  
Søndre Nordstrand 30 43 65 89 47  
Ullern 181 206 188 364 284  
Vestre Aker 151 202 191 265 290  
Østensjø 85 103 141 120 153  
Uspesifisert Oslo 144 104 28 40 40  
Totalt Oslo politidistrikt 4517 4992 5028 5484 5319  

Bergen

Antall sykkeltyveri sortert på hovedpolitisoner.

Hovedpolitisone 2012 2013 2014 2015 2016  
Bergen Nord politistasjonsdistrikt 42 47 48 51 48  
Bergen sentrum politistasjonsdistrikt 654 710 864 659 788  
Bergen Sør politistasjonsdistrikt 97 91 170 138 106  
Bergen Vest politistasjonsdistrikt 32 47 50 35 44  
Totalsum 825 895 1132 883 986  
             

Troms

Sykkeltyveri i Troms fordelt på kommuner
Kommune  2012 2013 2014 2015 2016  
Balsfjord 2 1 1      
Bardu 5 6 4   4  
Karlsøy 1          
Kvænangen         1  
Kåfjord   1   1    
Lenvik 5 1 5 1 5  
Lyngen 1   1      
Målselv 2 9 1 3 5  
Nordreisa   7 4 5 7  
Skjervøy 1 1        
Storfjord 1          
Sørreisa   2     1  
Tranøy         1  
Tromsø 171 218 276 187 223  
Total Sykkeltyveri 189 246 292 197 247  

Trondheim

Tabellen viser antall sykkeltyverier registrert i årene 2012-2016 og første halvår 2017 i Trondheim fordelt på politisone.

  2012 2013 2014 2015 2016 1 halvår 2017
Blussuvoll 33 42 45 28 15 9
Brattøra 21 13 17 21 20 5
Bromstad 26 19 23 29 26 3
Bymarka 2     3 1 1
Byneset 1   1 2 1  
Flatåsen 9 7 6 13 9 5
Fossegrenda 6 6 6 7 10 5
Halset 21 19 31 37 20 17
Havstein 37 32 44 42 33 20
Heimdal 29 30 45 39 19 9
Ila 54 59 48 29 25 29
Jonsvatnet 2 2 1   1 1
Kattem 12 22 30 32 15 6
Kolstad 12 17 13 19 8 5
Lade 51 50 71 56 44 22
Lademoen 54 98 86 65 68 51
Leistrand   2 3      
Midtbyen 216 237 170 118 139 80
Møllenberg 112 128 133 71 111 82
Nardo 53 69 93 73 71 19
Norges Tekniske Høyskole 24 56 34 26 20 9
Ranheim 34 58 75 42 34 14
Risvollan 26 38 42 43 34 14
Romolslia 2 2 8 5 5  
Singsaker 67 99 104 35 48 25
Sjetnemarka 6 7 4 2 11 2
St. Olavs hospital 22 21 17 11 12 5
Strinda 38 58 43 37 23 11
Strindhem 71 118 97 54 67 25
Sverresborg 32 35 40 32 32 24
Tillerbyen 38 21 36 34 37 7
Torgård     2 2 2  
Trolla     1      
Tunga 23 18 31 19 20 10
Ugla 10 8 25 28 17 17
Øya 142 196 153 103 104 36
Totalsum  1286 1587 1578 1157 1102 568
*Tall fra Trøndelag Politidistrikt             

Drammen

Antall anmeldte sykketyverier i Sør-Øst pd i perioden 2012-2016, fordelt på politisoner.

Politisone 2012 2013 2014 2015 2016
Bragernes 28 33 56 48 26
Brakerøya/Strøtvet 24 20 12 15 10
Danvik/Austad 8 7 22 12 11
Fjell-L. Hervigs/L. Grønlands 5 3 3 6 3
Gulskogen 20 18 33 27 32
Konnerud 4 9 26 19 9
Skoger         1
Strømsø 80 78 131 97 91
Søndre Buskerud politidistrikt 2 1      
Tangen/Åskollen 2 5 13 7 6
Øvre Bragernes 7 10 17 25 11
Åssiden 17 33 43 45 37
Totalsum  197 217 356 301 237
*Tall fra Sør-Øst Politidistrikt           

Stavanger

TABELL 1: Tyveri av sykkel registrert i kategorien "Tyveri av sykkel", kun hvis gjerningsstedet er offentlig plass/gate. TABELL 2 : Antall sykkeltyverier registrert i kategorien "Tyveri fra garasje/bod/".

TABELL 1  2012 2013 2014 2015 2016
Eiganes/Våland 258 219 273 191 110
Hillevåg 178 190 231 176 91
Hinna 68 88 133 82 28
Hundvåg 16 16 21 22 7
Madla 68 73 109 75 31
Sentrum 121 123 154 176 149
Storhaug 150 177 164 142 63
Tasta 46 33 56 23 9
Totalsum 905 919 1141 887 488
* Tall fra Sør-Vest Politidistrikt           
           
TABELL 2  2016

 

 


Eiganes/Våland 162
Hillevåg 75
Hinna 77
Hundvåg 15
Madla 58
Sentrum 6
Storhaug 84
Tasta 45
Totalsum 522

* Tall fra Sør-Vest Politidistrikt