– Disse fire finalistene har syklet seg videre fra NAFs nasjonale sykkelkonkurranse, som i år hadde rekordmange deltakere, forteller Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

38 000 norske skoleelever deltok i NAFs sykkelkonkurranse i år. I finalen var det 82 elever som konkurrerte om fire plasser i den europeiske sykkelfinalen ETEC (The European Traffic Education Contest).

- Sykkelkonkurransen skal gi barn og unge kunnskap, forståelse og ferdigheter slik at de kan ferdes sikkert i trafikken. Det er fantastisk at så mange skoler og elever fra hele landet er med i dette trafikkopplæringstilbudet, sier Engebretsen.

Arrangeres hvert år over hele landet
Hvert år arrangerer NAF en konkurranse i ferdighetssykling for elever fra 5. til 7. klasse. Der skal deltagerne vise både praktiske sykkelferdigheter og kunnskap om trafikkregler.

I år er det NAFs søsterorganisasjon i Tsjekkia, Ustrední Automotoklub Ceské Republiky (ÚAMK), som arrangerer europafinalen i Ústí nad Labem fra 23. til 24. september.

NAFs landslag 2016
Stian Optjernsberget Vestli (11) fra Godlia skole og Tale Nordby Hvenekilde (11) fra Nordstrand skole i Oslo skal sammen med Ingeborg Mortensen (12) fra Sjursnes skole i Tromsø og Petter Strømstad (12) fra Hornnes skole i Agder forsvare Norges ære i den europeiske sykkelfinalen.

- I europafinalen skal de kjempe mot jevnaldrende fra 22 andre land, og vi ønsker alle våre unge og dyktige sykkelfinalister lykke til, avslutter Engebretsen.