Tåler du tohjulinger i trafikken? Våren har gjort sitt inntog i store deler av landet, og med den kommer også tohjulingene på veien igjen. NAF er opptatt av at alle skal kunne reise sikkert og effektivt.

Tohjulingenes største problem i trafikken er at de kan bli oversett av bilistene.

Samme rettigheter

Mopedistene, motorsyklistene og syklistene har den samme rett til å bruke veibanen som bilister.

– Til oss som bare kjører personbil: Sett pris på syklistene. Jo flere av dem, dess mindre blir køen, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Dette er et ansvar bilførerne må ta på fullt alvor og følge godt med. Mopedistene, motorsyklistene og syklistene har et eget ansvar for å gjøre seg selv mest mulig synlig i trafikkbildet ved riktig plassering i kjørefeltet og avpassing av farten, sier Engebretsen.

Børst støv av kunnskapene

Det er viktig for alle som skal kjøre tohjuling å børste støvet av kunnskapene sine. Vinterpausen gjør at man trenger litt tid for å komme i gjenge igjen. 

- Vår anbefaling til mopedistene og motorsyklistene er å ta et oppfriskningskurs før sesongen starter. NAF MC tilbyr dette og det gjør også andre klubber, avslutter Jan Ivar Engebretsen.

Sjekk sykkel og teknikk

Ivrige syklister bør være svært oppmerksomme på våren. Det er ikke sikkert alle sykkelfelt, veier og gangveier er kostet fri for sand og skitt etter vinteren, og med litt rusten teknikk er det lett å feilberegne farten når grepet er dårlig.

Har du hatt piggdekk på sykkelen i vinterhalvåret er det lurt å få dem av så fort som mulig. Piggdekk gir ikke best grep på asfalt.

Refleksvest påbudt også for MC

Fra 1. januar i år kom også refleksvestpåbudet for motorsykler og mopeder, samt ATV registrert som motorsykkel eller moped.

– Denne skal føreren ta på seg dersom kjøretøyet må forlates på veien, uansett om du er fører av bil eller MC. Vi har mange års erfaring med å hjelpe bilførere som har fått stopp på landeveien, og har ofte sett viktigheten av å gjøre seg mest mulig synlig for andre veifarende, sier Engebretsen.

Gode råd fra NAF til trafikantene på to og fire hjul:

  • Prøv å se hvor bilføreren ser. Da er det lettere å oppdage om personen har sett deg. Se etter om hjulene på bilen er i bevegelse.
  • Avpass farten, innta bremseberedskap og plasser deg synlig i kjørefeltet.
  • Tohjulinger bør søke plassering i kjørefeltet slik at bilistene lettest mulig ser deg i innvendig og utvendig speil.
  • Bilister bør bruke speil og dødvinkler mer aktivt for å se etter tohjulinger i trafikken.
  • Mopeden, motorsykkelen og sykkelen er mindre enn biler og vogntog, de er derfor ofte nærmere enn du tror.
  • Nå er det ikke bare busser og elbiler i kollektivfeltet. Se nøye etter om det ikke kommer en liten tohjuling også.

Som tohjuling er det viktig å gjøre seg synlig ved å bruke kontrastfarger på kjøretøyet og hjelmen.