Statens vegvesen har gitt utsatt frist på to måneder for biler som skal til EU-kontroll mellom 13. mars og 30. april. Det er totalt 187 000 kjøretøy dette gjelder. Tiltaket er først og fremst myntet på de som enten er syke eller sitter i karantene. 

Nå viser det seg at mange velger å utsette EU-kontrollen selv om de er friske. Det vil føre til stort trykk på NAF og andre kontrollinstanser i mai og juni. Faren er at trykket blir så stort at folk ikke får gjennomført kontrollen i tide. 

Så det er liten grunn til utsette EU-kontrollen om du er frisk. Hos oss har vi innført omfattende smitteverntiltak. Det er trygt å lever bilen til EU-kontroll hos NAF.