Sammenstøt med dyr er noe av det bilistene frykter i trafikken. I følge Hjorteviltregisteret kolliderte bil og elg 2257 ganger i 2012. 1347 av disse elgene måtte bøte med livet. Sammenstøt mellom bil og rådyr skjedde 4502 ganger i fjor og 3997 rådyr ble drept. 1134 hjort var med i kollisjoner med bil hvro 902 hjort ble drept.

Tilsvarende tall for krasj mellom vilt go motorsykkel i fjor var syv drepte elg i åtte sammenstøt, fire drepte rådyr i syv kollisjoner og to drepte hjort i tre sammenstøt.

Elgen gir størst skade

Siden elgen er det største hjortedyret er den også den verste å treffe for en bilfører. Elgpåkjørsler får ofte store konsekvenser og kan gjøre stor skade både på deg og bilen. Det er viktig å huske på at selv om man holder fartsgrensen, er det ikke sikkert man kjører aktsomt der det er elgfare. Oppfordring særlig nå på høsten er: Vær en årvåken sjåfør og avpass farten etter elgfaren.

Tabeller

Tallene er hentet fra Hjorteviltregisteret:

Kollisjoner 2012 Elg Rådyr Hjort
Bil 2257 4502 1134
Motorsykkel 8 7 3
Sum 2265 4509 1137

 

Elgpåkjørsler med dødelig utgang for elgen  2012
Påkjørt av bil 1340
Påkjørt av motorsykkel e.l. 7
Totalt  1347

 

Elgpåkjørsler med dødelig utgang - tid på døgnet 2012
00 - 06 157
06 - 10 242
10-16 130
16 - 24 646
Ukjent tid 172
Totalt 1347

 

Elgpåkjørsler med dødelig utgang per måned 2012
Januar 206
Februar 185
Mars 57
April 35
Mai 53
Juni 57
Juli 72
August 113
September 134
Oktober 147
November 109
Desember 179
Toitalt 1347