Mopedistene, motorsyklistene og syklistene har den samme rett til å bruke veibanen som bilister. - Hvert år arrangerer Norsk Motorcykkel Union (NMCU) kampanjen «SE OSS», for å minne oss på at tohjulingene er tilbake i trafikken. Et flott tiltak, sier Morten Fransrud, fagsjef i NAF Trafikktrening.

Bilførerne må ta sitt ansvar på fullt alvor

NAF er opptatt av at alle skal kunne reise sikkert og effektivt. Tohjulingenes største problem i trafikken er at de kan bli oversett av bilistene.

- Dette er et ansvar bilførerne må ta på fullt alvor og de må følge ekstra godt med i speil og blindsoner. I tillegg må du som kjører bil holde god avstand til tohjulingene. Vi må gi plass til alle, slik at hver og en av oss kan føle seg trygge i trafikken.
Til dere som kun kjører personbil: Sett pris på tohjulingene. Jo flere av dem, dess mindre blir køen, sier Fransrud, som selv er motorsyklist, bilist og syklist.

Mopedistene, motorsyklistene og syklistene har et eget ansvar for å gjøre seg selv mest mulig synlig i trafikkbildet ved å bruke tegn, fart og plassering på en smart og tydelig måte.

Alle trafikanter har et ansvar

Hvert år blir mange motorsyklister drept og skadd i kollisjoner med biler. I følge NMCU er ikke problemet at motorsykler eller mopeder er "usynlige", men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger. Det er en kamp om plassen i veien.

- Den viktigste årsaken til at vi ikke blir sett er nok at vi kjører små og lette kjøretøy som ikke oppleves som truende for bilførerens egen sikkerhet. I følge forskning fra Transportøkonomisk institutt er det avgjørende å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. For tyvende år på rad arrangerer vi i NMCU kampanjen «SE OSS», for å minne bilistene på at vi er tilbake i trafikkbildet, sier Hans Petter Strifeldt i NMCU.

Børst støv av kunnskapene

Det er viktig for alle som skal kjøre tohjuling å børste støvet av kunnskapene sine. Vinterpausen gjør at man trenger litt tid for å komme i gjenge igjen. Sammen med NMCU har NAF utarbeidet et MC-kurs med enkle øvelser.

- Vår anbefaling til mopedistene og motorsyklistene er å ta et kjørekurs før sesongen starter. Et typisk rustløserkurs gir deg kortere vei tilbake til smidige kjøreferdigheter igjen. Uansett så anbefales det å ta det ekstra rolig de 50 første milene på motorsykkelen. Forhåpentligvis tar det bort rusten og hindrer at du havner i en ulykke.
I tillegg arrangerer NAF MC trafikksikkerhetskurs mange steder i landet nå på våren. Kurset vil gjøre deg til en tryggere motorsyklist, avslutter Morten Fransrud.

Gode råd fra NAF til trafikantene på to og fire hjul:

Til deg på fire hjul:

  • Nå er det ikke bare busser og elbiler i kollektivfeltet, men også motorsykler og mopeder.
  • Bilister må sjekke speil og blindsoner mer aktivt for å se etter tohjulinger i trafikken.
  • Mopeden, motorsykkelen og sykkelen er mindre enn biler og vogntog, og de er derfor nærmere enn du tror.
  • Står du i kø? Gi plass til tohjulingene mellom kø-rekkene. Det gir kortere køer og takknemlige motorsyklister. Det er svært ubehagelig å puste i hjelmen inne i en forurenset tunnel.


Til deg på to hjul:

  • Kjør tydelig. Bruk tegn, fart og plassering slik at andre lettere ser deg og forstår hva du vil.
  • Prøv å se om bilføreren har oppdaget deg. Se på forhjulene hvor de peker og om de ruller.
  • Bruk fart og plassering aktivt, slik at andre ikke kan kjøre på deg.
  • Kjører du mellom biler i kø? Vis hensyn ved å kjøre sakte, ha på tegn og la bilistene få tid til å hjelpe deg.
  • Sjekk før hver eneste kjøretur at ditt ene kjørelys virker.