Den nye forskriften gjør det tillatt å bruke nyere teknisk utstyr som blåtann-teknologi i bilene. Tidligere var det ikke lov å bruke blåtann dersom mobiltelefonen ikke sto i en fastmontert holder. I tillegg var det også lov til å bruke mobiltelefonen til andre ting som tekstmeldinger, når den var fastmontert.

Det nye er at kun oppstart og avslutning av samtaler er tillatt. Kravet er fastmontert telefon eller blåtann der man styrer samtalen fra rattet.

Kravet til aktsomhet 
Selv om akkurat bruk av mobiltelefon er regulert i en egen forskrift, gjelder uansett den generelle aktsomhetsplikten i vegtrafikklovens § 3. Derfor er det viktig å huske på at man skal sørge for å følge aktsomhetsparagrafen også når man snakker lovlig i mobilen. Det kan være tilfeller der man bør vente med samtalen til man har parkert bilen.

Foreløpig er ikke bruk av annet elektronisk utstyr så som GPS, regulert med egen forskrift. Uaktsom bruk av dette faller inn under vegtrafikklovens § 3.