Dette er en viktig debatt for trafikantene i distriktene, og vi støtter at det skal bli billigere transport for de som er avhengige av bilen. Folk skal bo i hele landet. Men vi må tenkte helt nytt når det gjelder avgifter for bruk av bil. Nyere enn Arbeiderpartiet og dette forslaget.

De som bor i distriktene kan ikke velge bort bensinpumpa, i motsetning til majoriteten av innbyggerne i de store byene. Bil er for mange det eneste alternativet, så det er åpenbart at noe må gjøres. Transport i distriktene er for dyrt, men å innføre ulike drivstoffavgifter for by og bygd er lite fruktbart. Det kan fort bli symbolpolitikk med litt billigere bensin i distrikt enn i by, uten å løse hverken distriktenes eller byenes utfordringer.

Må tenkte nytt


Det er nødvendig å tenkte helt nytt. Tiden er forbi med å lappe på et system som ikke fungerer. NAF har foreslått en modell som er mer rettferdig og som slår bra ut for folk i distriktene, nemlig veiprising. Ved å fjerne drivstoffavgift, årsavgift og helst bompenger - og innføre prising i forhold til hvor du kjører, når du kjører og hva slags bil du kjører i, kan utgiftene balanseres og rettferdiggjøres i større grad. Dersom du kjører et sted det er lite trafikk i en bil som slipper ut lite, betaler du mindre. Der det finnes gode kollektivtilbud som veier opp for transportbehovet som bilen løser, kan man belaste bruk av bil med en høyere pris. Altså dersom man kjører i rushtid med en bil som slipper ut mye, koster det mer. Fordelen ved veiprising er at de som er avhengig av bilen faktisk får en lavere kostnad for sin mobilitet, samtidig som fler vil velge en annen form for transport i byområdene.

Vi må også huske at bilen ikke er en direkte miljøfiende lenger - teknologien gjør den renere og renere, og ikke minst er mobilitet verdiskapende.

Derfor må vi rydde opp i systemet både for by og bygd - veiprising må utredes og kan være løsningen på behovene i hele vårt langstrakte land.