NAF samarbeider med tyske ADAC om testing av biler for å se på effekten av de pålagte oppgraderingene på biler som er omfattet av dieselskandalen. Bilen som er testet denne gangen er en VW Golf VI Variant 1.6.TDI. Testen viser at bilen blir mer miljøvennlig, med lavere NOx-utslipp, etter utbedringen. Samtidig viser testen at det ikke er sannsynlig at forbruk av drivstoff og motorytelse blir nevneverdig endret. Den største forskjellen i NOx-utslipp ser vi når bilen tas ut av laboratoriet og blir testet ved realistisk kjøring.

Mer omfattende utbedring

Utbedringen av 1.6 l TDI – motorene er mer omfattende enn på de andre motorene som er berørt av dieselskandalen. I tillegg til programvareoppdatering, er det nødvendig å montere inn en såkalt luftstrømningsutjevner foran luftmassemåleren. (Dette skal gjøre målingen av luftstrømmen mer presis slik at bilens EGR-system fungerer bedre og NOx-utslippene reduseres). Det var et åpent spørsmål om Volkswagen ville klare å få dette til uten at forbruk og ytelse på motoren ble påvirket negativt. Resultatet av testen tyder på at de har klart det.

Redusert med 57%

På Golf 1.6 TDI har NOx-utslippene blitt redusert med opptil 57 prosent ved realistisk kjøring, noe som er svært positivt fra et miljøperspektiv. Tidligere har ADAC testet Golf 2.0 TDI og Polo 1.2 TDI. Under realistiske forhold, dvs kjøring på landevei og med høy hastighet, ble utslippene av nitrogenoksider (NOx) redusert med 33,9 prosent på Golf 2.0 log med 22,9 prosent på Polo 1.2 l.

Målingene i ADAC sin såkalte EcoTest er mer realistisk og strengere enn NEDC-testen som brukes til godkjenning av bilene. Testen inkluderer laboratorietester og kjøring på vei der bilen brukes i høyere hastighet og med større variasjon i hastighet enn i NEDC-testen (New European Driving Cycle).

Liten økning i forbruk

Ecotesten viser en liten økning i drivstofforbruk, (mellom 0.4 til 3.2 prosent når man tar hensyn til måleusikkerhet på 2 prosent). Dette samsvarer med resultatene fra de andre to testkjøretøyene. En annen sak er det at NEDC-testen som også er gjort, viser et høyere drivstofforbruk enn det generelle forbruket som oppgis av Volkswagen for denne biltypen. Differansen var her på 2.5 prosent Men dette kan altså ikke relateres til utbedringene som er gjort for å få bilen godkjent.

ADAC er tydelige på at testen er gjort for å undersøke mulige effekter av oppdateringene, men at testen ikke kan overføres direkte til alle enkeltstående kjøretøy av samme type. Den gir likevel en klar pekepinn på effekter. NAF vil også understreke at denne testen ikke undersøker langtidseffekten av endringer som er gjort på motoren.

VW Golf VI Variant 1.6 TDI ble testet med 5-trinns manuell girkasse. Utslipps, drivstofforbruk og effektmålinger i laboratorium og dynamiske tester og prøvekjøringer på veien fant sted i desember 2016 i Tyskland (ADAC Technology Center i Landsberg). Bilen ble testet før og etter oppgradering.