– De unge testsjåførene ble overrasket over hvor mye dårligere sjåfør man faktisk blir av å tekste mens man kjører, sier Morten Fransrud, fagansvarlig i NAF Trafikktrening.

Teksting er ulovlig når man kjører bil. Likevel oppgir over halvparten av de mellom 23 og 35 år at de både tekster og bruker sosiale medier under bilkjøring.

Se hvordan det gikk på banen i filmen øverst i denne saken

Hvor lang tid bruker man på en SMS?

De tre unge sjåførene ble satt til to oppgaver. Den ene var å skrive en tekstmelding på tid uten å kjøre. Meldingen var «Hjemme om en halvtime, klemz». Den raskeste brukte 23 sekunder på meldingen. Hadde dette vært på veien og hastigheten var 80 kilometer i timen, ville sjåføren kjørt over en halv kilometer uten å ha fokus på veien.

- Veldig mye kan skje på en strekning på over en halv kilometer. Det er rett og slett livsfarlig å tekste når man kjører, sier Fransrud.

Teksting under kjøring gir farlige sjåfører

Den andre delen av testen var at de unge sjåførene skulle lese en tekstmelding og svare på den mens de kjørte. Tekstingen tok selvsagt mye oppmerksomhet, og alle ble langt dårligere sjåfører.

- Vi klarte til og med å skade en av øvingsbanens biler under forsøket, og banens hindere fikk juling av de ukonsentrerte førerne, sier Morten Fransrud.

Som promille

Forskning fra USA viser at bruk av mobiltelefon i bil tilsvarer å kjøre med 0,8 i promille. Bare telefonsamtalen alene øker reaksjonstiden med 0,25 sekunder.

- Akkurat som promillekjørere, tror ikke mobilbrukere at kjøringen påvirkes av mobilbruken. Moralen er å holde seg unna teksting når man kjører bil. Piper det i telefonen, så vent til du er fremme, avslutter Morten Fransrud.