Fleksibiliteten er liten og «tidsklemma» verst for barnefamiliene. Gjennomsnittlig står barnefamiliene nesten ti minutter i kø hver eneste dag. For befolkningen er gjennomsnittet seks og et halvt minutt i kø. De som har små barn skal rekke barnehagen eller skolen, og da må de reise mens rushtrafikken er på sitt verste.

Lengst hverdagsreiser

Barnefamiliene er også den gruppen som har de lengste hverdagsreisene. Dette henger også sammen med at de har den mest komplekse jobbreisen og i tillegg kjøring til fritidsaktiviteter på ettermiddags- og kveldstid.

Minst fornøyd med hverdagsreisen

Liten fleksibilitet i hverdagen og mye køståing gjør også at det er barnefamiliene som er minst fornøyd med sin hverdagsreise. Mens 58 prosent av befolkningen er meget eller svært fornøyd med sin hverdagsreise, er kun 48 prosent av barnefamiliene det samme.

Barnefamiliene vil fortsatt være avhengige av bilen

I storbyene skal befolkningsveksten tas med kollektiv, sykkel og gange, men barnefamiliene vil nok i fremtiden også være avhengige av bilen. Bygges det ut gode kollektivløsninger og sykkelveier i storbyområdene, vil også trykket på veinettet bli mindre og gi denne gruppen en bedre hverdagsreise.