Året er 1990. 332 personer omkommer på veiene i Norge dette året. Karl Raustein, som allerede på den tiden har vært engasjert i frivillig arbeid i NAF Stavanger i 10 år, jobber med trafikksikkerhet blant russen sammen med Leif Gilje i NAF og Berit Enoksen i Trygg Trafikk. Etter et russearrangement samles de og snakker om hva de kan gjøre for å vise frem følgene av trafikkulykker.  

– Vi endte opp med at vi ville ha en markering ute på veien, forteller Karl. -I utgangspunktet ville vi ha kister langs veien, men veisjefen nektet oss. Derfor bruker vi kors for å minnes de drepte og fakkelbokser for å markere trafikkskadde. For 30 år siden var vi helt alene, året etterpå kom de i gang i Agder og Trygg trafikk engasjerte seg. Nå er markeringen landsomfattende, sier han.  

Etter hvert har mange aktører sluttet opp om markeringen, og Trafikkofrenes dag Rogaland er nå et samarbeid mellom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, NAF, Den Norske Kirke, Brannvesenet og frivillige organisasjoner. 

Fem kors for Rogaland 

Ved årets markering vil fem kors reises for å minne de som ble drept i trafikken i Rogaland i 2019. De står i midtrabatten på motorveien sørover fra Stavanger mot Sandnes sammen med om lag 400 fakkelbokser. På 30 år har antallet som omkommer i trafikken i Norge gått kraftig ned. Totalt var det 110 personer som mistet livet på norske veier i fjor.  

Etter markeringen ute på veien fortsetter arrangementet med fakkeltog fra brannstasjonen til domkirken, hvor det blir minnegudstjeneste.  

– Alle som har mistet noen i trafikken er invitert. Vi opplever sterk oppslutning om markeringen og det er slik at folk kommer igjen år etter år, gjerne de som har hatt en drept i trafikken for ti år siden, forteller Karl. – Du kommer tett på mange sterke historier, og du kommer ikke bort i fra at også vi som er med å arrangere kjenner noen som har mistet livet i trafikken.  

Vi kan komme nær nullvisjonen 

– De siste årene har vi sett en svært god utvikling når det gjelder skadde og drepte i trafikken, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. -Selv det skjer langt færre alvorlige ulykker nå enn for 30 år siden, er det klart at hvert liv tapt er en tragedie for de som står nærmest. Derfor er det viktig å markere at dette er vi med å jobbe for at ikke skal skje, sier han. Han deltar på markeringen og minnegudstjenesten i Stavanger.  

– For å få ned tallet på drepte i trafikken ytterligere er det viktig at man tar alle virkemidler i bruk. Det er satt en nullvisjon for at ingen skal omkomme eller skades hardt på norske veier, og det er fortsatt tiltak som gjenstår. Økt satsning på vedlikehold, utbedring av farlige strekninger og å få til en fornying i bilparken er viktige virkemidler, sier NAF-sjefen.  

Også Karl Raustein mener det er mulig å komme nærmere nullvisjonen.  

– Alt er mulig, men det tar bare litt lenger tid, mener han. -Det er flere årsaker til at ulykkene går ned. Bilene blir bedre, og veiene blir bedre. En vesentlig ting er midtdeler, som viser seg å ha stor effekt.  

Lokalt arbeid har stor betydning 

Trafikksikkerhetsarbeidet utgjør en stor del av virksomheten til NAF avdeling Stavanger og omegn.  

– Vår visjon er «om vi bare kan redde ett liv», forteller Anne-Synnøve Gustavson som er styreleder i avdelingen.   

– Vi jobber blant annet med skolene, deler ut reflekser og sammen med politiet sjekker vi lys og bremser på sykler. Gjennom året er vi ute blant folk og snakker om trafikksikkerhet i forbindelse med påskeutfarten, på den årlige refleksdagen om høsten og på ulike messer i regionen.  

Sammen med flere NAF-avdelinger på Vestlandet var NAF i Stavanger med på en større aksjon for tryggere E16 mellom Voss og Bergen og er også engasjert i Riksvei 13 i Ryfylke.  

– Både det lokale arbeidet ute blant folk og større kampanjer er viktig for å legge press på politikerne der det trengs og skape oppmerksomhet lokalt, sier hun.