Testen ser på hvordan betjeningsfunksjoner i dashbordet som man bruker i det daglige påvirker fokuset til bilføreren. Et godt førermiljø minsker risikoen for ulykker.

Volkswagen Passat og BMW 3-serie har det mest trafikksikre førermiljøet, viser en fersk test fra NAF og ADAC. Citroën DS5 skårer dårligst.

Generelt viser testen at knapper og brytere som er plassert lavt i bilen, tar blikket bort fra veibanen. Også stereoanlegg og kjørecomputeren tar ofte blikket bort i lengre perioder.

Ingen av de seks bilene i testen fikk toppkarakter, men det er heller ingen som skårer dårlig. Resultatene ligger fra tilfredsstillende til godt. NAF oppfordrer bilprodusentene til å tenke på god ergonomi og oversiktelighet fremfor det estetiske. Det gjør at føreren blir mindre distrahert og minsker dermed risikoen for ulykker som følge av uoppmerksomhet.