Områdene er kun skiltet på italiensk og har teksten Zona Traffico Limitato (begrenset trafikksone). – Nylig hørte vi om en som fikk fratrukket 5000 kroner fra kredittkortet sitt. Dette var fem bøter leiebilfirmaet hadde fått for ulovlig kjøring i miljøsoner, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Lang foreldelsesfrist og strenge sanksjoner

Dette er nok et av mange eksempler på nordmenn som har fått seg en overraskelse i form av kostbare og uforutsette bøter. I og med at foreldelsesfristen er fem år, kan kravet komme lang tid etter besøket.

Det er viktig å følge ekstra godt med når du kjører i italienske byer. Kjører du inn i en miljøsone blir bilen automatisk fotografert, og er du ikke registrert med en tillatelse blir du bøtelagt. Du kan risikere flere bøter innenfor et kort tidsrom om du kjører flere ganger i samme byområde eller i andre byer med miljøsoner. I tillegg blir man registrert. Har du brutt reglene med egen bil, får du tilsendt boten hjem. Betaler du ikke den kan du risikere at bilen blir beslaglagt neste gang du kommer til Italia.

Ulikt fra by til by

Vanligvis gjelder begrensningene i miljøsonene mellom klokken 8 og 18, men reglene er forskjellige fra by til by. Det er de lokale myndigheter som administrerer sonene. Det er ikke mulig å kjøpe oblat eller annen form for tillatelse for å kjøre i miljøsonen slik som i Tyskland.