Hvert år må mange nordmenn ergerlig konstatere at det har vært uventet besøk i bilen. Det gjelder derfor å fjerne verdigjenstander og viktige dokumenter som pass og vognkort fra bilen når man forlater den. Det gjelder også, selv om man kun parkerer et lite øyeblikk, eller selv om man mener man har parkert et sted med overvåkning.

Noen enkle forholdsregler kan imidlertid forebygge mye, men mange feriebilister glemmer allikevel å tenke over det i farten. 

Først og fremst skal man sørge for at det ikke ligger ting av verdi synlig. Det skal man, hvis mulig, ta med seg når man forlater bilen. Man skal også huske på å gjemme holderen til GPSen slik at det ikke er tegn på ting av verdi i bilen. Så skal man vise, at man ikke har noe å skjule, som å la hanskerommet stå åpent og rulle evt. bagasjetrekket fra, hvis man har en stasjonsbil. Fjern også vesker og jakker så tyvene ikke tror at det ligger ting av verdi gjemt der.

Vognkortet er da et svært viktig identitetspapir, både for tyven og deg som bilens rettmessige eier. Særlig når du er på ferietur er det viktig å ta vognkortet ut av bilen når du parkerer. Hvis bilen blir stjålet kan man ovenfor politiet dokumentere alle dataene på bilen.  Ved grense-passering og kontroll er vognkortet bilens ”pass”. Det gjør også et kriminelt videresalg mye enklere. Når du forlater feriebilen bør du alltid ta med deg vognkortet.