Sommerferien er høysesong for tvister mellom leiebilselskaper og kunder, viser erfaringen til NAF Advokat som bistår NAFs medlemmer i juridiske spørsmål.

I den konkrete saken hadde en ansatt i leiebilselskapet inspisert bilen ved levering, og vedkommende fant ingen skader på bilen som ikke var der fra før. Litt senere fikk kunden likevel et krav på 6000 kroner for ripen i plastdekselet som angivelig ikke var der ved utlevering.

Rådet fra NAF var å avvise kravet. fordi det fremstod som tvilsomt å fremme et slikt krav etter at deres egne representanter hadde gjennomgått bilen.

Selskapet, et internasjonalt leiebilfirma og blant de største i Norge, trakk senere tilbake kravet. Men saken viser at selv store, anerkjente selskaper kan fremme urimelige krav mot leiere.

Vær grundig før du tar ut leiebil

Det er lurt å få en av de ansatte i utleiefirmaet til å være med når du sjekker bilens tilstand før du aksepterer og godtar bilen. Dokumenter gjerne med bilder om det er skader. Tilsvarende bør du også ta bilder ved levering av bilen. Ta bilder selv om en ansatt er til stede, gjerne med vedkommende på bildet.

Selv om du er skyld i en skade skal du heller ikke godta blodpris for reparasjoner. Små riper kan for eksempel regnes som bruksslitasje og kan ikke kreves dekket av leier.

I den aktuelle saken hadde bilen fra før flere mindre skader som ikke var blitt reparert. Spørsmålet er om selskapene forsøker å ta seg betalt av leietagerne for hver enkelt skade og senere reparer alt under ett til en lavere totalsum.