Det er ikke uvanlig at en reklamasjon på et bilkjøp eller verkstedsoppdrag blir avslått, eller at partene ikke klarer å bli enige om hvordan en tvist skal løses. Klagenemnda for bilsaker kan da være et sted for å få løst denne tvisten.

Et tilbud til medlemmene

Klagenemnda er et tilbud til NAFs medlemmer. Her kan du få løst tvisten uten å gå rettens vei. Nemnda består av seks medlemmer: tre fra bilbransjen og en fra hver av de tre trafikantorganisasjonene: Norges Automobil-Forbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) og MA Rustfri trafikk og livsstil.