NVE foreslår at nettleie for strøm skal legges om fra hvor mye kundene forbruker totalt (kWh) til at forbrukerne i større grad betaler nettleie ut ifra hvor mye strøm de forbruker på én ganng (kW). Prismodellene vil gjøre det nødvendig for elbileierne å installere smart-teknologi for styring av strømforbruket.

NAF er skeptiske til NVEs forslag

Sammen med 15 andre interesseorganisasjoner, har NAF jobbet med å se på konsekvensene av NVEs høringsforslag om mer effektiv utnyttelse av strømnettet i Norge. Vi ser ikke hvordan det som er foreslått vil gi elbilistene enkle signaler for når det er smart å lade, skriver NAF i sitt høringssvar.  

Nyere biler lader på høyere effekt

- Dette vil være et kraftig insentiv til elbileiere om å skaffe seg smart ladeboks, slik at de kan lade om natten når prisene er lavere. Vi er opptatt av at nettselskapene priser det som faktisk er utfordringen, nemlig høyt effektuttak når kapasiteten er anstrengt, og ikke generelt priser effektuttak høyt. Dette er fordi nyere elbiler lader på høyere effekt, også når man sprer ladingen utover, sier Ryste.

Forslaget til ny modell for nettleie kommer fordi Norge fremover vil bruke strøm til flere formål enn i dag, og at stadig flere vil bruke mye strøm på samme tid. Dette kan sette kapasiteten i strømnettet under press. 

Elbilistene lader hjemme

NAFs undersøkelser viser at de aller fleste som eier elbil lader den hovedsakelig hjemme. I fremtiden kan man altså bli avhengig av å ha installert en smart lader, men det koster fort mange tusen kroner. 

-Det vil bety en ekstrainvestering for mange som ønsker å bytte til elbil. Det er et uttalt mål fra Stortinget at nybilsalget skal være 100 prosent nullutslipp innen 2025, og vi vil utfordre politikerne som nå skal ta stilling til dette forslaget på hvordan de kan hjelpe folk gjennom denne overgangen, sier Ryste.

Krever god informasjon til forbrukerne

Omleggingen NVE foreslår vil bety at folk må ha et mye mer bevisst forhold til når de lader og hvor mye strøm de bruker på én gang. For bileiere som allerede har installert smart lader, vil ny prismodell bety mindre. Samtidig vil det kreve at nettselskapene må sikre god informasjon til forbrukere, forhandlere og montører av ladeutstyr om hvordan prismodellene vil slå ut.

Kan bety flere hurtigladere

En endring i effekttariffen vil både slå inn for hjemmelading og for hurtiglading langs landeveien. NVE foreslår nemlig å innføre effektprising per døgn, noe som kan gjøre det mer attraktivt for ladeselskapene å etablere hurtigladere i distriktene.

- Vi har lenge pekt på behovet for flere ladere langs hovedfartsårene, og det er positivt om dette kan bidra til å øke takten i utbyggingen. Det trengs om lag 10.000 ladestasjoner innen 2026 for å møte elbilveksten, sier Ryste.

Fakta og bakgrunn

Strømnettet er 100 prosent brukerfinansiert, den årlige kostnaden på 27 milliarder fordeles på husholdninger og næringskunder. Fremover kommer vi til å bruke strøm til flere formål enn i dag, og stadig flere vil bruke mye strøm på samme tid.  For å unngå å måtte bygge ut nettet med mye mer kapasitet enn vi vanligvis trenger, ønsker energimyndighetene endre prisene med mål om å jevne ut forbruket. Nettleien kan bestå av tre deler:  

  • Et fastledd, som typisk er angitt i kr/mnd eller år. Det er en fast kostnad for å være tilknyttet nettet. 
  • Et energiledd, som varierer med forbruket av strøm (kWh per mnd) 
  • Et effektledd, som priser det høyeste uttaket av strøm i én time (kW) 

I dag har de færreste husholdninger effektleddet, det er stort sett forbeholdt næringskunder. NVEs forslag er å innføre effektprising også for husholdninger.