NAFs valgkampsak var norske trafikanters hverdagsreiser. Gjennom en stor befolkningsundersøkelse som ble gjennomført tidlig i sommer, NAFs valgkampanje www.hverdagsreisen.no og rapporten Folkets Transportplan, kjempet NAF i årets valgkamp for å få frem det som er det viktigste for folk, nemlig utfordringene med å komme seg til og fra jobb, skole, barnehage og fritidsaktiviteter.

Køståing og forsinkelser er noe folk kjenner på kroppen hver eneste dag. I dag koster kø det norske samfunnet nær 42 milliarder kroner i året, og denne summen vil bare øke om det ikke tas kraftige grep. Derfor er jobb nummer en for den nye regjeringen å fjerne bilkøene.

Dette er oppnåelig ved å bygge ut kollektivtilbudet kraftig og satse på flere kollektivplattformer i storbyene. I tillegg må det satses på innfartsparkeringer og gode, sikre sykkelveier.  Det vil gi samfunnet store besparelser og i tillegg vil det gi økt livskvalitet for den enkelte gjennom en mer effektiv og forutsigbar hverdagsreise. Effektive, sikre og mest mulig miljøvennlige hverdagsreiser er det samferdsel egentlig handler om.

NAF aksjonerte i morgenrushet

Valgkampanjen www.hverdagsreisen.no ble lansert 6. august, og siden da har over 33 000 personer besøkt siden og 12 000 delt sin hverdagsreise. Målet var å engasjere norske trafikanter i valgkampen, slik at vi sammen kan påvirke politikerne.

Onsdag 14. august viste NAF sin styrke. Da var det NAF-aksjon om hverdagsreisen på sentrale knutepunkter på over 30 steder i landet. Frivillige og ansatte i trafikantorganisasjonen NAF var ute og skapte engasjement om hverdagsreisen.

Kampanjen ble avsluttet på valgdagen 9. september, men nettsiden fungerer fortsatt. Har du lyst til å ta testen på nytt eller se resultater fra der de bor eller for hele landet, er det bare å besøke siden.

Folkets Transportplan fremlagt

Fredag 30. august  ble Folkets Transportplan (FTP) lagt frem på et pressearrangement foran Østbanehallen i Oslo. Rapporten er utarbeidet av NAF og viser trafikantenes behov. FTP fikk bred dekning i både på TV, nettaviser og papiraviser.

I tillegg til aksjonen foran Østbanehallen, overrakte vi rapporten Høyre-leder og påtroppende statsminister Erna Solberg. Vi møtte henne utenfor Stortinget, og hun ga uttrykk for samferdsel sett gjennom trafikantenes øyne var en svært interessant vinkling.

Målet med Folkets Transportplan er å vise hva trafikantene selv mener om norsk samferdsel. Den politiske debatten treffer i dag på siden av folks hverdag. De kjenner seg ikke igjen i begreper som NTP, alternativ finansiering og planprosesser. Derfor må debatten handle om hvordan løse utfordringene folk har i sin hverdag.