Alle skal kunne reise sikkert og effektivt, tohjulinger som firhjulinger.

Det er klar forskjell på skadeomfang på begynnelsen og slutten av sesongen for motorsyklister. Årsakene er at mange er rustne etter vinterpausen, veiene er dårligere etter vinteren og bilistene er ikke vant til å ha tohjulingene i trafikken. Denne kombinasjonen krever ekstra oppmerksomhet.

MC-førere har 12 ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn bilførere, dette må vi ta på alvor.

Vår anbefaling til motorsyklister er å ta et kjørekurs før sesongen starter for fullt, samtidig må bilistene være mer bevisst på tohjulinger i trafikken.

Børst støv av kunnskapene

Det er viktig for alle som skal kjøre tohjuling å børste støvet av kunnskapene sine. Den beste måten er å ta et oppfriskningskurs.

NAF har utarbeidet et sikkerhetskurs, Sikker på MC, laget av motorsyklister for motorsyklister. Kurset vil gjøre deg til en bedre og sikrere motorsyklist, uansett hvem du er, hva slags sykkel du kjører og hvor langt du kjører i året. Her kan du lese mer om kurset.

Bilfører må følge med

Et av motorsyklistenes største problem er at de kan bli oversett av bilistene, og de har samme rett til å bruke veibanen.

— Dette er et ansvar bilførerne må ta på fullt alvor og de må følge ekstra godt med i speil og blindsoner. I tillegg må du som kjører bil holde god avstand til tohjulingene. Vi må gi plass til alle, slik at hver og en av oss kan føle seg trygge i trafikken. Til dere som kun kjører personbil: Sett pris på tohjulingene. Jo flere av dem, dess mindre blir køen, sier Morten Fransrud, fagsjef i NAF trafikktrening som selv er motorsyklist, bilist og syklist.

Når motorsyklister omkommer på veiene, skyldes to av tre dødsfall feil fra MC-føreren. Du kan selv gjøre mye for å redusere risikoen for ulykker.

Vær sikker på MC.