Vi håper dette året blir preget av en anerkjennelse om at vegen er til bruk for alle som respekterer trafikkreglene og tar hensyn til sine medtrafikanter. Særlig synlige på landevegene er større eller mindre grupper med syklister fra den lokale sykkelklubben eller ivrige trimmere, som er ute og trener til sesongens mange ritt. Mens bilene og lastebilene er ute på vegene hele året, må de nå dele med en annen gruppe som også bruker vegen. Og med det dukker konfliktsakene mellom biler/lastebiler og sykler opp igjen. Det varsles krig på landevegene, og beskyldningene hagler. Fullt så ille som man kan få inntrykk av i enkelte fremstillinger, er det neppe. Men at det oppstår situasjoner hvor temperaturen blir høy og det går på trafikksikkerheten løs - det er sikkert.

Ingen er tjent med et konfliktpreget trafikkbilde. Et godt samspill i trafikken er til fordel for alle trafikanter. Det fører til smidigere trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet med færre skadde og drepte. Bildet av den aggressive bilist og den like aggressive syklisten som ryker i tottene på hverandre vil vi få bukt med. Svært mange av oss veksler jevnlig mellom å være bilist, syklist eller fotgjenger. Vi bør derfor klare å sette oss inn i hverandres situasjon. «Hvordan føles det for syklisten å bli sneiet av en bil og truffet hardt av lufttrykket? Hvordan er det å ligge bak syklister som ligger tre-fire i bredden når man er på jobboppdrag og skal rekke en leveringsfrist»?

Irritasjon og aggresjon fører til farlige situasjoner. Og i verste fall kan det føre til trafikkulykker med alvorlige utfall og store konsekvenser for alle involverte parter. Det er ikke verdt det å «stå på sitt» eller forsøke å vise sin irritasjon ved å opptre hodeløst i trafikken. De mulige konsekvensene er for alvorlige for at slik oppførsel kan forsvares.

Hvordan kommer vi dit, at konfliktene reduseres? Vi må erkjenne at alle trafikantgruppene - enten vi er syklister, lastebilsjåfører eller bilister, har et felles ansvar for at de norske vegene skal være et sted hvor man ferdes trygt, og behandler medtrafikanter med gjensidig respekt. Som et eksempel bør sykkelklubbene alltid finne de vegene som er best egnet for trening, både for enkeltryttere og for sykling i felt. Det er ikke overalt hvor dette er like enkelt, men det er viktig å ha dette som utgangspunkt. Lastebilsjåfører og deres transportfirmaer må også anerkjenne at det er mange forskjellige typer trafikanter som har like stor rett til å ferdes på vegene. Biler og lastebiler bør holde god avstand ved forbikjøring av syklister, og syklister bør sørge for at fellestreningene oppleves som et positivt møte på vegen også for andre trafikanter.

Statens vegvesen Region øst, Norges Automobil-Forbund, Norges Lastebileier-forbund og Norges Cykleforbund oppfordrer alle trafikanter til å vise gjensidig respekt for hverandre og trafikkreglene denne vår- og sommersesongen. Da bidrar vi alle til et bedre samspill i trafikken og økt trafikksikkerhet på vegene.

Statens vegvesen Region øst har denne våren invitert både representanter organisasjonene NAF, NLF (Norges Lastebileier-forbund) og Norsk Cykleforbund til dialogmøter for å drøfte hvordan man kan dempe konfliktene med landevegssykling og motoriserte kjøretøyer. Denne kronikken er et resultat av dette samarbeidet, og de undertegnede organisasjoner ønsker å bidra til økt samspill blant de ulike trafikantgruppene på norske veger.

Statens vegvesen, Region øst: Seksjonssjef Kjell Seim, Trafikksikkerhetsseksjonen.
NAF: Jon Olav Alstad, leder for Politikk og Forbrukerseksjonen.
Norges Cykleforbund: Freddy Martinsen, dommer og arrangør NCF.
Norges Lastebileier-forbund: Regionssjef Guttorm Tysnes.