Leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomittee, Nikolai Astrup (Høyre), mottok Veikartet sammen med Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet.

Stig Skjøstad sa at Veikartet peker på de områdene der det er utfordringer knyttet til den store omskriftningen transportsektoren skal gjennom.

-Hvordan skal vi få til den reformen, og nå de målene vi skal, og samtidig ivareta mobiliteten til folk?

Leder av transportkommitéen understreket at han var glad for å få innspillene.

-Det er utrolig viktig for oss å møte dere, fordi dere representerer den jevne bilist, sa Astrup.

Også Kjell-Idar Juvik understreket at NAFs innspill og rapport ville være viktig i arbeiet videre. Et av NAFs hovedfunn i Veikartet er at man må ha ulike løsninger på transportutfordringene i byene og i distriktene.

-Vi må lage en politikk som kan ivareta hele landet, uavhengig av hvor du bor, sa han.

Etter høstens valg, vil vi søke å presentere rapporten til både det nyvalgte Stortinget og en ny regjering.