Vår tyske søsterorganisasjon ADAC har testet VW Polo 1.2 l TDI etter at bilen har gjennomgått oppgraderingen fra VW. Resultatet lover godt både for bileierne og miljøet.

Se grafer med effekt og utslipp før og etter oppgradering i bunnen av saken!

Testet på tre måter

Bilen ble testet før og etter at programvaren var teknisk oppgradert av produsenten. Bilen er testet på tre forskjellige måter; Syklustesten (NEDC) som er den laboratorietesten som også myndighetene bruker for å godkjenne bilene, WLTC laboratorietest der motoren kjøres med høyere ytelse og større variasjon enn i syklustesten og ved reell kjøring i høy hastighet på autobahn (opptil 130 km/t).

Bilen ble testet med en manuell 5-trinns girkasse. Utslipps, drivstofforbruk og effektmålinger i testen og dynamiske tester og prøvekjøringer på veien er gjort i november 2016 i ADAC sitt laboratorium i Landsberg am Lech i Tyskland.

Syklustesten viser helt ubetydelige endringer i utslipp av NOx og CO2, drivstofforbruk og motorytelse etter oppgraderingen.  Testen tyder dermed på at oppgraderingen ikke har gitt de negative utslagene mange har fryktet.

Oppsiktsvekkende NOx-utslipp

Mer oppsiktsvekkende er det at både WLTP-testen og testen på Autobahn viser at NOx-utslippet går betydelig ned ved høyere belastning. Oppgraderingen gir dermed en betydelig miljøgevinst ved reell kjøring av bilen. Ved høyere belastning på motoren ble NOx – utslippene redusert signifikant, med så mye som 22,9 prosent. Dette tyder på at bilene som har gjennomgått oppgraderingen er langt mer miljøvennlig i praktisk bruk enn de var før oppgradering.

Høyere dieselforbruk enn oppgitt

ADAC oppgir at dieselforbruket riktignok er høyere i ECO-testen og ved reell kjøring enn produsentens oppgitte tall for forbruk og utslipp. Men dette er en kjensgjerning for alle biler som bruker fossilt drivstoff, og spesielt for dieselbiler. NAFs egne tester i samarbeid med Finske Tekniika Maima viser det samme. Det vesentlige poenget ved testene er likevel at det ikke er negative endringer i utslipp, forbruk og motorytelse etter at oppgraderingen er gjennomført.

Testen gir en klar pekepinn på effekten av oppgraderingene for denne type motor. ADAC tar likevel forbehold om at effekten av oppgradering på den enkelte bil, må testes spesifikt dersom man vil ha en sikker vurdering av effekt på den konkrete bilen. For de fleste vil det være upraktisk og vanskelig å få gjort så omfattende og kostbare tester av sin bil. Dette er en vesentlig årsak til at NAF har besluttet å delta i testprogrammet på vegne av sine medlemmer som er berørt av dieselskandalen.

Derfor er NAF med på testing

For de fleste vil det være upraktisk og vanskelig å få gjort så omfattende og kostbare tester av sin bil som det ADAC har gjort her. Dette er en vesentlig årsak til at NAF har besluttet å delta i et felles testprogram i regi av den internasjonale bilorganisasjonen FIA der vi undersøker effekten av Volkswagens oppgraderinger av biler som er omfattet av den såkalte dieselskandalen. Her bidrar også ADAC med testing av bilene.

NOx-utslipp før (blå) og etter (rød) oppgradering:

 

CO2-utslipp før (blå) og etter (rød) oppgradering

 

Motorkraft før (blå) og etter (rød) oppgradering

 

Dreiemoment før (blå) og etter (rød) oppgradering