Volkswagen er i hardt vær etter at det ble avslørt at flere av deres mest populære bilmodeller hadde fått programvare som pyntet på resultatene i utslippstester. Vi i NAF jobber med saken, og er klar til å ta kampen for våre medlemmer. 

Lurer du på om akkurat din bil er rammet? Her kan du sjekke selv! (ekstern lenke)

Hva går saken ut på?

Kort fortalt er det installert programvare som gjenkjenner testsykluser der utslipp blir målt. Motoren «skjønner» altså når noen forsøker å teste den for å sjekke utslippene. På denne måten har de klart å redusere utslippet av NOx under utslippstestene alle biler må gjennom. Testresultatet legges til grunn ved typegodkjenning og avgiftsberegning, og «jukseprogrammet» gjør at bilene ikke lenger er typegodkjent av vegmyndighetene. 

Vet man at dette gjelder biler også i Norge?

Ja, importør Harald A. Møller bekrefter at 147 139 biler er berørt av juks med NOx-utslipp i Norge. De er av merkene VW, Audi og Skoda. Importøren understreker at dette ikke gjelder nye biler som selges i Norge. 

Hva vil bli gjort med bilene?

VW har lagt frem en handlingsplan for utbedring av bilene. Det vil bli gjort oppdatering av programvaren på alle biler. På 1.6 liters motorene vil det i tillegg bli montert inn en del som skal redusere virvling av luft foran luftmassemåleren. Dette skal ifølge Volkswagen gi bedre målenøyaktighet av luftmassene og skal optimalisere forbrenningen. I Norge vil arbeidet på bilene starte i uke 9 og gjøres fortløpende i 2016. Importøren har sendt ut skriftlig varsel om dette til bileierne.

Hvordan påvirker endringene bilene?

Foreløpig er det ikke dokumentert om og eventuelt hvordan modifiseringen vil påvirke bilenes egenskaper og yteevne. 

På vegne av våre medlemmer har NAF bedt importøren Harald A. Møller om mer detaljert informasjon om hvilke konkrete endringer som skal gjøres og hvordan dette påvirker bilene på kort og lang sikt. Vi har også bedt dem om å gi garanti for følgefeil på bilene. Harald A. Møller har ikke imøtekommet dette. Vi har også bedt Det tyske biltilsynet og Vegdirektoratet i Norge om mer informasjon om de tekniske endringene, uten at de har kunnet gi oss dette.

NAF deltar i testing av bilene

For å få klarhet i hvordan endringene påvirker bilene, har NAF besluttet å delta i et testprogram i regi av våre søsterorganisasjoner i Tyskland (ADAC), Østerrike (ÖAMTC) og Sveits (TCS). De vil teste to eksemplarer av hver av de berørte bilmodellene før og etter oppdatering av programvaren. Vi vil komme tilbake til medlemmene med informasjon om resultatet av testene.  Testene av 2-litersmotoren er gjennomført. De viser at utbedrede 2,0 TDI-motorer fra Volkswagen, viser ingen negative utslag på effekt, forbruk eller utslipp. Utbedringen har fjernet jukseprogrammet på denne motortypen i de testede bilene. Samtidig kan man ikke trekke noen generelle konklusjoner for alle de tilbakekalte bilene. Men dette gir en pekepinn på at utbedringene fungerer. Så NAF oppfordrer de berørte eierne å gjennomføre utbedringen når de får innkalling. 1,2-liters og 1,6-litersmotorene vil gå gjennom samme testprogram senere.

Det tyske biltilsynet (KBA) har godkjent Volkswagens generelle plan for endring av bilene. De skal også teste bilene før og etter modifisering. Dette er en såkalt syklustest, beregnet på typegodkjenning av bilene. Denne testen er begrenset og undersøker ikke endringer i bilens yteevne ved alminnelig bruk. Testen gir derfor ikke svar på de spørsmålene om konsekvenser for bilens motor og yteevne som NAF etterspør. Dette er også grunnen til at vi deltar i et grundigere europeisk testprogram.

Hva gjør NAF med denne saken for meg som medlem?

Din sak er vår sak. Dersom våre medlemmer får problemer av juridisk eller teknisk art som en følge av dette vil NAF hjelpe til.

NAF har vært i møte med importøren Harald A. Møller og har gitt uttrykk for at vi forventer at våre medlemmer ikke skal være skadelidende på noen måter som følge av denne saken. Vi understreket at dersom det gjøres endringer på bilene som forandrer bilens egenskaper vesentlig, så vil dette kunne gi krav på prisavslag og eventuelt en rett til å heve kjøpet der endringene er betydelige.

Foreløpig avventer vi resultatene fra ADAC-testen. Vi kommer tilbake til medlemmene med informasjon om resultatene når de er klare. Dersom det viser seg at endringene har negativ effekt på bilenes egenskaper og yteevne, vil NAF bistå med teknisk og juridisk kompetanse til enkeltmedlemmer som har behov for hjelp. 

Må jeg levere inn bilen min?

Ja, Vegdirektoratet har varslet at de ikke vil godkjenne biler som ikke utbedres. Det betyr i realiteten at bileierne ikke har et valg dersom de vil holde bilen på veien. NAF er kritisk til denne prosessen og mener at kundenes hensyn ikke ivaretas godt nok. Vi vil likevel anbefale våre medlemmer å la importøren gjennomføre utbedringene slik at bilene blir i forskriftsmessig stand og man hindrer avskilting.

Kan jeg risikere et krav fra myndighetene om høyere avgifter?

Toll- og avgiftsdirektoratet har i mediene varslet at de vil sende krav om økte avgifter til importøren. Du risikerer altså ikke å få et personlig avgiftskrav.