Tyske veimyndigheter, KBA, står for denne godkjenningen i Europa, og de har gitt en generell godkjenning av Volkswagens plan for utbedring av bilene av bilene som er omfattet.

Lurer du på om akkurat din bil er rammet? Her kan du sjekke selv! (ekstern lenke)

KBA skal imidlertid teste og godkjenne alle de tekniske løsningene på de berørte motorene, noe som innebærer alle undergrupper av kjøretøy der motortype, kontrollenhet, motorkraft og girkasse er med på å klassifisere kjøretøyene.

Årsaken ligger i Tyskland

Det er denne godkjenningsprosessen som tar tid. Forsinkelsene i Tyskland får ringvirkninger også for utbedring av de norske bilene. Uten løsninger for programvareoppdatering, kan ikke den norske importøren Møller Norge gjennomføre planlagte utbedringer på de norske bilene.

Tidligere har KBA godkjent programvareoppdatering for 2.0 l motorer. Her vet vi at utbedringene er i gang i Norge, selv om det pr i dag kun er 1/3 av de omkring 100.000 berørte bilene som er ferdig utbedret. Nylig ble løsningen for 1.6 l motorene også godkjent av KBA. Det er derfor forventet at utbedring av disse bilene også kan starte i Norge om ikke alt for lang tid.

Ikke dokumentert verditap

Vi har stor forståelse for den frustrasjonen forsinkelsene i dieselsaken skaper hos våre medlemmer som er berørt av saken. Foreløpig er det dessverre ikke annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet i denne saken. Mange spør oss om verditap på bilene som er berørt av dieselskandalen. Vi har foreløpig ikke funnet dokumentert grunnlag for å si at disse bilene har tapt seg i verdi i større grad enn andre sammenliknbare dieselbiler.

ADAC og NAF tester effekten av utbedringene

Gjennom vår søsterorganisasjon ADAC i Tyskland, undersøker vi om løsningen for utbedring tilfredsstiller de krav som er satt. Dersom det viser seg at det er endringer i bilenes ytelse, drivstofforbruk, utslipp og kjøreegenskaper som gir grunnlag for et krav om erstatning eller prisavslag, vil vi følge dette opp på vegne av våre medlemmer.

Før ADAC kan teste om løsningen holder er de også avhengig av at det finnes en godkjent løsning for bilene som skal utbedres. Derfor har ADACs testing også blitt forsinket.

Oppgradering gir liten endring 

ADAC gjør sine tester fortløpende etter at Volkswagens løsning for modifisering og programvareoppdatering er godkjent av det tyske bilmyndighetene KBA. ADAC har testet løsningen for 2.0 l TDI motorer som har gjennomgått programvareoppdatering. Testene viste ubetydelige forskjeller i bilenes forbruk, utslipp og egenskaper, bortsett fra en merkbar reduksjon i NOx-utslipp.

Nye oppdateringer på Tiguan

Flere av våre medlemmer meldte tidligere i år om problemer etter modifisering av VW Tiguan 2.0 l. Bilene «hakket» og hadde merkbart dårligere kjøreegenskaper. Vi har tatt saken opp med Møller Norge som bekrefter at de har mottatt klager på det samme. Møller Norge opplyser at de har gjort nye programvareoppdateringer på alle biler som hadde problemer, og bilene skal nå være utbedret.

NAF reagerer på Klagehjelp AS

NAF reagerer på pågangen fra firmaet Klagehjelp AS mot våre medlemmer som er berørt av dieselskandalen. Som medlem i NAF har du rett til juridisk bistand. Dersom det er grunnlag for et rettslig krav mot importør eller bilforhandler i forbindelse med dieselsaken, vil NAF følge dette opp på vegne av våre medlemmer.

Klagehjelp AS oppfordrer bileierne til å delta i et felles krav om kompensasjon for tort og svie. Det er ikke rettslig grunnlag for et krav om tort og svie i norsk rett. Muligheten for å nå frem med et slik krav overfor bilforhandler eller importør, er derfor usikker. Vi ber våre medlemmer om å være oppmerksomme på dette. Vi understreker at dersom det viser seg å være grunnlag for et krav mot Volkswagen, vil våre medlemmer være ivaretatt gjennom rettshjelpen NAF tilbyr i sitt medlemskap.

Vi følger saken videre, og vil gi oppdatert informasjon på naf.no til våre medlemmer.