Hopp til hovedinnhold

Om organisasjonen

Kort fortalt om NAFs landsmøte: Hvert år sender lokalavdelingene sine representanter til Landsmøtet. Her velges representanter til Hovedstyret og komitéer....

NAF ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift. 

Medlemmene er fundamentet til NAF. Det er på grunn av medlemmene at NAF eksisterer og fortsatt er en stor og tung medlems- og forbrukerorganisasjon.

Organiseringen av NAFs administrasjon skal gjøre at NAF mest effektivt utnytter sine tilgjengelige ressurser. Valgt organisasjonsmodell skal bidra til å skap...

President, visepresident, ordfører og varaordfører, er alle verv man blir valgt til i den demokratiske tillitsmannstyrte organisasjonen NAF.

Norges Automobil-Forbund (NAF) sin historie siden stiftelsen i 1924 er lang og tildels broket. De lange linjene er preget av ekspansjon og utvidet virksomhet.

NAF er medlem av den internasjonale paraplyorganisasjonen FIA (Federation Internationale de l'Automobile). 226 medlemsorganisasjoner i 132 land med over 100...