2000-tallet

2000  Antall medlemmer var 416 500 og kontingenten var på 665 kroner.
Tre veibøker har hittil kommet ut: 2001, 2004, 2007.
2001 Nødtelefonene på Strynefjellet er historie. Mobiltelefonene har overtatt.
2003 NAF Ruteplanlegger med kart for Norge, Sverige og Danmark.
2006 NAF Ruteplanlegger med kart for Europa.
NAF får gjennomslaget mer miljøbasert bilavgiftssystem.
2007 NAF er Norges største aktør innen veihjelp og bilteknikk i det norske markedet. Vi rykker ut med veihjelp 165 000 ganger i året og har over 500 veihjelpsbiler til disposisjon.
 2008 NAF passerer igjen den magiske grensen på 500 000 medlemmer
 2009

NAF velger Statoil Norge som ny samarbeidspartner og leverandør av drivstoff til medlemmene.
NAF kjøper aksjemajoriteten i Norsk Trafikksenter som senere døpes om til NAF Trafikksenter.

 

1990-tallet

1990 Antall medlemmer var nå 468 000 og kontingenten var på 395 kroner.
Tre utgaver av veiboka kom ut dette tiåret: 1992, 1995, 1998.
Nyskapningen NAF Shop kom dette året.
Veitjenesten noterte seg for 67 500 assistanser.
1991 Radio MOTOR ble solgt.
1993 Statoil-avtalen avløst av avtaler med Esso og Shell.
1994 NAF feirer 70 år.
Det var OL og NAF var på plass: NAF reparerte vannpumpa på Hillary Clintons BMW.
1995 Veiboka kom i ny form:  plastomslaget var borte og alt materiell digitalisert.
Testetjenesten sertifisert etter ISO-standard.
NAFs vrakpant vedtas i Stortinget: 6000, men dette gjaldt bare for et år.
Historiens første kvinnelige NAF-direktør, Monika Juul.
16 NAF MC-klubber var etablert.
1997 NAFs reisebyråkjede ble solgt til Flyspesialisten etter ett års samarbeid.
1998 Nye EØS-regler om kjøretøykontroll. NAFs testestasjoner ble godkjent som EU-kontrollør.
1999 NAFs første miljøpolitiske program ble vedtatt.

 

1980-tallet

1980  Antall medlemmer var nå 441 000 og kontingenten på 165 kroner.
Tre utgaver av NAF Veibok kom på åttitallet: 1982, 1985 og 1989. Alle utgavene hadde over 600 000 i opplag.
2,7 millioner ytelser utført av teknisk avdeling.
10 304 fikk juridisk veiledning.
1982 ”Radio MOTOR” som var eid og drevet av Lokalavdelingen i Oslo, kom på lufta.
1983 Samarbeid NAF-Norol (Statoil) ble etablert.
1984 Campingavdelingen omfattet 616 campingplasser.
1985 Medlem nr. 500 000 meldte seg inn.
1986 Foreløpig medlemsrekord med 537 000 medlemmer kom dette året. ”Radio MOTOR hadde 125 000 lyttere.
1988 Internt motto: NAF ordner alt!
NAF hadde nå 17 reisebyråer, fire nye etablert dette året.
1989 NAF foreslo vrakpant på 6000 pr. vrak.

 

1970-tallet

1970 Antall medlemmer var nå 222 700 og kontingenten var på 54 kroner.
Fire veibøker kom ut i dette tiåret: 1970, 1973, 1976 og 1979.
1974 NAF fylte 50: Alle medlemmer fikk boken ”Rett og urett i trafikken”.
Nytt emblem med sort løve og NAF på gul bunn.
Den første helårs øvingsbanen ble åpnet i Orkanger.
”Med bil i Europa” kommer i sin første utgave.
1975 NAFs 25 veipatruljebiler tilbakela 460 000 kilometer og utførte 5070 assistanser.
1976 NAF Alarmsentral blir etablert i Oslo. Det ble inngått avtale med Viking Redningstjeneste.
1977 Campingavdelingen omfattet nå 574 plasser.
1978 NAF inngikk avtale med Vegdirektoratet om utbygging av øvingsbaner.
1979 NAF passerte 400 000 medlemmer i november, og MOTOR hadde 900 000 lesere.

 

1960-tallet

1960  Antall medlemmer var nå 78 700 og kontingenten var nå 40 kroner.
Tre veibøker ble utgitt på 1960-tallet: 1961, 1964 og 1967. Fra 1964 kom veiboka med plastomslag.
Årets leirplasshefte (camping) omfattet 316 leirplasser, 111 av dem var med vannklosett.
En egen juridisk avdeling ble opprettet.
1961 Veipatruljer på 19 strekninger.
1964 NAF Reisebyrå så dagens lys, og den første testestasjonen i Oslo ble åpnet.
Den første testebussen besøkte avdelingene.
1966 Motortidende ble til MOTOR.
1969 NAF-medlem nr. 200 000 meldte seg inn.

 

1950-tallet

1950  Antall medlemmer var nå 20 000 og kontingenten var satt ned til 15 kroner.
Det kom ut fire veibøker dette tiåret; 1951, 1953, 1955, 1958.
1953 Norsk Bilforsikring, Gjensidig, fylte 30 år.
1954 NAF startet den første veipatruljen – Dovre og Hardangervidda, og innen 1975 hadde NAF hele 25 veipatruljer på forskjellige strekninger.
1955 NAF investerte i en BSA 650 kubikk motorsykkel – Golden Flash med sidevogn. Den skulle patruljere Haukelifjell.
1956 Seks motorsykler fra NAF i veipatrulje, Landeveiens riddere!
Norges første nødtelefon ble satt opp av NAF på Strynefjellet. Ytterligere seks nødtelefoner kom dette året.
1958 Parkometrene kom – de nye skatteoppkreverne!

 

1940-tallet

1940  Antall medlemmer var nå 10 100 og kontingenten var fortsatt 20 kroner.
NAF Veibok kom ut i to opplag dette tiåret: 1947 og 1949.
Krig og bensinmangel førte til alternative drivstoff og NAF ga gode råd om generatordrift.
1943 Myndighetene nedlegger Motortidende (dagens MOTOR).
1945 Motortidende for juni hilste de 11 000 medlemmer med en Volvo-annonse som lover at de nye Volvo-biler kommer snart.
NAF-lokomotivet var i siget igjen. Organisasjonens hovedoppgave var å bistå ved erstatninger og tilbakeføring av rekvirerte biler til eierne.

 

1930-tallet

1930 Antall medlemmer var nå 4600 og kontingenten satt ned til 20 kroner.
Ny Veibok kom ut og ble fulgt av fire til i dette tiåret.
Norsk Motorblad ble etablert som NAFs medlemsblad.
1932 Bensinavgiften ble fordoblet til seks øre pr liter.
1933 NAF startet eget tidsskrift under tittelen ”Norsk Motortidende” bedre kjent som MOTOR.
1935 NAF innledet samarbeid med Norsk Bilforsikring, Gjensidig.

1920-tallet

1924  Norges Automobil-Forbund (NAF) ble stiftet 21. mai med et medlemstall på 400 personer. Medlemskontingenten var på 30 kroner.
1925 NAF ble medlem av AIT – Alliance Internationale de Tourisme.
En forsikringskomité ble nedsatt.
1926 Bensinavgiften ble innført.
Ny motorvognlov med fartsgrenser: 25 km/t i by, 35 på landevei, 12 km/t i skarpe kurver.
Stortinget skal hvert år fastsette veiavgiftene.
NAF er aktive i sin motstand mot for høye avgifter.
1928 NAFs første veibok ble publisert.