Følgende personer innehar disse vervene i NAF:

Hovedstyret 2019/20

 • Fredrick Andersen, president
  Avd. Oslo og Omegn
 • Tor Arne Litlere, visepresident
  Avd. Voss og Omland
 • Irene Teige Killi, ordfører
  Avd. Nord-Gudbrandsdal
 • Lars Peter Endresen, varaordfører
  Avd. Stavanger og Omegn
 • Rolf-Hugo Ribe, hovedstyremedlem
  Avd. Nord-Troms     
 • Jan Erik Larsen, hovedstyremedlem
  Avd. Bergen og Omegn
 • Halvard Olimb, hovedstyremedlem
  Avd. Hadeland
 • Anja Johnsen, hovedstyremedlem
  Avd. Bergen og Omegn
 • Svein Fredriksen, hovedstyremedlem
  Avd. Hammerfest – Karasjok
 • Jan Olav Haarsaker, hovedstyremedlem
  Avd. Sør-Trøndelag                 
 • Eldar Aas, hovedstyremedlem
  Avd. Aust-Agder                                                        
 • Gøril Bakken, hovedstyremedlem
  Avd. Indre Nordmøre                                                                          
 • Vigdis Svennungsen, ansattes representant
  Hovedkontoret, NAF Advokat                  

Varamedlemmer 2019/20:

 • Arild Christiansen, 1. varamedlem
  Avd. Oslo og Omegn
 • Anita L. Warberg, 2. varamedlem
  Avd. Halden og Omegn                               
 • Jane Pernille Landa Hansen, ansattes vararepresentant
  Hovedkontoret, Innovasjon