Følgende personer innehar disse vervene i NAF:

Hovedstyret 2021/22

 • Fredrick Andersen, president
  Avd. Oslo og Omegn
 • Tor Arne Litlere, visepresident
  Avd. Voss og Omland
 • Stig Wettre-Johnsen ordfører
  Avd. Asker og Bærum
 • Sven Bang Pedersen, varaordfører
  Avd. Nord-Gudbrandsdal
 • Knut Arild Christiansen, hovedstyremedlem
  Avd. Oslo og Omegn
 • Jan Erik Larsen, hovedstyremedlem
  Avd. Bergen og Omegn
 • Gøril Bakken, hovedstyremedlem
  Avd. Indre Nordmøre
 • Irene Teige Killi, hovedstyremedlem
  Avd. Nord-Gudbrandsdal
 • Jan Olav Haarsaker, hovedstyremedlem
  Avd. Sør-Trøndelag                 
 • Eldar Aas, hovedstyremedlem
  Avd. Aust-Agder                                                        
 • Hans Petter Linstad, hovedstyremedlem
  Avd. Romerike
 • Anita Irene Lunde Warberg hovedstyremedlem
  Avd. Halden og omegn
 • Terje Hoel, hovedstyremedlem 
  Ansattes representant

Varamedlemmer 2021/22:

 • Christine R. Revheim-Hansen, første varamedlem
  Avd. Bergen og Omegn  
 • Bjørg Reitan, andre varamedlem
  Avd. Stjørdal
 • Knut Egil Hagen, tredje varamedlem
  Avd. Romerike                        
 • Christina Kairies, ansattes vararepresentant
  Hovedkontoret