Følgende personer innehar disse vervene i NAF:

Hovedstyret 2018/19

 • Fredrick Andersen, president
  Avd. Oslo og Omegn
 • Stig Wettre-Johnsen, visepresident
  Avd. Asker og Bærum
 • Irene Teige Killi, ordfører
  Avd. Nord-Gudbrandsdal
 • Lars Peter Endresen, varaordfører
  Avd. Stavanger og Omegn
 • Rolf-Hugo Ribe, hovedstyremedlem
  Avd. Nord-Troms     
 • Jan Erik Larsen, hovedstyremedlem
  Avd. Bergen og Omegn
 • Halvard Olimb, hovedstyremedlem
  Avd. Hadeland
 • Margaretha Lein-Stenberg, hovedstyremedlem
  Avd. Asker og Bærum
 • Lars Baarli, hovedstyremedlem
  Avd. NAF Moss og Omegn
 • Anita Lorentzen, hovedstyremedlem
  Avd. Oslo og Omegn
 • Dag L. Røyseng, hovedstyremedlem
  Avd. Steinkjer og Omegn
 • Anja Johnsen, hovedstyremedlem
  Avd. Bergen og Omegn
 • Tor Arne Litlere, hovedstyremedlem
  Avd. Voss og Omland                                 
 • Line Lillebø Osfoss, ansattes representant
  Hovedkontoret, Politikk og Forbruker

Varamedlemmer 2018/19:

 • Jan Olav Haarsaker, 1. varamedlem
  Avd. Sør-Trøndelag
 • Trine Bertram Hagen, 2. varamedlem
  Avd. Øvre Romerike
 • Gøril Bakken, 3. varamedlem
  Avd. Indre Nordmøre                              
 • Vigdis Svennungsen, ansattes vararepresentant
  Hovedkontoret, NAF Advokat