Følgende personer innehar disse vervene i NAF:

Hovedstyret 2020/21

 • Fredrick Andersen, president
  Avd. Oslo og Omegn
 • Tor Arne Litlere, visepresident
  Avd. Voss og Omland
 • Irene Teige Killi, ordfører
  Avd. Nord-Gudbrandsdal
 • Stig Wettre-Johnsen varaordfører
  Avd. Asker og Bærum
 • Rolf-Hugo Ribe, hovedstyremedlem
  Avd. Nord-Troms     
 • Knut Arild Christiansen, hovedstyremedlem
  Avd. Oslo og Omegn
 • Jan Erik Larsen, hovedstyremedlem
  Avd. Bergen og Omegn
 • Anja Johnsen, hovedstyremedlem
  Avd. Bergen og Omegn
 • Svein Daniel Fredriksen, hovedstyremedlem
  Avd. Hammerfest – Karasjok
 • Jan Olav Haarsaker, hovedstyremedlem
  Avd. Sør-Trøndelag                 
 • Eldar Aas, hovedstyremedlem
  Avd. Aust-Agder                                                        
 • Gøril Bakken, hovedstyremedlem
  Avd. Indre Nordmøre                                                                          
 • Hans Arne Thorsdal, ansattes representant
  Hovedkontoret         

Varamedlemmer 2020/21:

 • Anita L. Warberg, første varamedlem
  Avd. Halden og Omegn   
 • Bjørg Reitan, andre varamedlem
  Avd. Stjørdal
 • Jan Tor Stensbøl, tredje varamedlem
  Avd. Hamar og omegn                        
 • Terje Hoel, ansattes vararepresentant
  Hovedkontoret