For NAF er det avgjørende at vi har entusiastiske frivillige tillitsvalgte som jobber for et sterkt og tydelig NAF. Disse engasjerer seg gjennom 68 lokalavdelinger som sørger for et lokalt tilbud og aktiviteter ute i distriktene.

Last ned NAFs vedtekter

Lokalavdelingene sender sine representanter til NAFs årlige Landsmøte som ledes av ordføreren. Her velges representanter til Hovedstyret.

Hovedstyret ledes av presidenten og ansetter administrerende direktør, som igjen leder administrasjonen - de ansatte i NAF. 

Samspill

NAF er samspill mellom frivillig idealistisk innsats og profesjonell forretningsmessig virksomhet til det beste for medlemmene. Dette er et fortrinn i konkurransen om oppmerksomhet og det å nå frem med vårt budskap i samfunssdebatten.

Forbundet har valgt å etablere et sett med felles målstyrte oppgaver som skal gjennomføres av samtlige lokalavdelinger hvert år. Disse bidrar til å synliggjøre NAF som en enhetlig organisasjon, gjennom lokale aktiviteter.

Å kombinere den landsdekkende frivillige innsatsen med ansattes arbeidsinnsats gjør også at organisasjonen kommer tett på medlemmene, og kan ta pulsen på hva medlemmene ønsker av og fra NAF. Dette gjelder både politisk påvirkning og medlemsfordeler.