Dette gir NAFs over 500 000 medlemmer veihjelp i hele Europa og mange gode rabatter. NAF er med på en rekke forbrukertester og den formelle og uformelle kontakten gir erfarings- og kompetanseutvikling som kommer våre medlemmer til gode.

Prioritert område

Samarbeid over landegrensene er ett av fire prioriterte satsningsområder i FIA. Økt globalisering og økt konkurranse fra ressurssterke aktører medfører at solide allianser må bygges og vedlikeholdes mellom klubbene. Det forutsetter kunnskap om hverandre, og krever systematisk nettverksbygging som best blir ivaretatt gjennom ulike verv.

NAF deltar aktivt i en rekke fora, og flere NAF-ansatte innehar sentrale verv på ulike nivåer hvor NAF både tilføres og bidrar med verdifull kompetanse.

Alle FIA-tilsluttede klubber skal ha en såkalt Club Correspondent. Funksjonen er en lyttepost og en forpliktende kommunikator mellom klubbene og FIAs sentrale organer. 

NAF har flere medlemmer enn sine nordiske søsterorganisasjoner til sammen. Dette gjør at klubbkorrespondenten  derfor også har ansvar for å koordinere Nordic Clubs årsrapport til FIA Club Conference.

NAF er svært aktiv i FIA og blir lyttet til som den største nordiske klubben. NAF har av FIA opplevd å bli positivt omtalt som "ADAC of the north". (ADAC er NAFs tyske søsterorganisasjon).

Viktige forbrukertester

NAF er aktiv deltager og bidragsyter i flere forbrukertester som finansieres som spleiselag. Mest kjente er krasjtestingsprogrammet EuroNCAP og tunnelinspeksjonene EuroTAP.