Administrerende direktør


Stig Skjøstad

 Leder administrasjonen i NAF.
Direktør Forbund, politikk og forbruker

Marianne Hagelund

Forbundskontoret er etablert for å yte service til lokalavdelingenes tillitsvalgte, støtte Presidentskapet og Hovedstyret, samt å arrangere Landsmøtet. 

Politikk og forbruker skal gjennomføre politisk arbeid på nasjonalt og regionalt nivå, samt bistå lokalavdelingene med politisk arbeid.

Enhetene har kompetanse innenfor politikk, trafikksikkerhet, forbrukersaker, miljø og økonomi. NAF Advokat er en viktig medlemsfordel bestående av veiledning, råd og bistand til NAFs medlemmer.

Teknologidirektør/CIO

Anne Strand-Gjesdal

Ansvar for strategisk og forretningsorientert teknologiutvikling som skal underbygge nye og bestående medlemsfordeler. Avdelingen har også ansvaret for drift og utvikling innen IKT og digitale løsninger.

Teknologi har overordnet ansvar for at NAF til enhver tid har effektive og kundeorienterte teknologiske løsninger for digitale tjenester og produkter.

Teknologi skal sikre at NAF til enhver tid har den riktige sammensatte kompetanse innen IT og digitale løsninger, slik at NAF leverer de produkter og tjenester NAF som medlemsorganisasjon skal levere.

Direktør Stab og støtte, økonomidirektør og viseadministrerende direktør

Per Øyvind Olsen

Stab og støtte består av støttefunksjoner som skal støtte og bistå virksomhetsområdene i NAF.

Oppgavene fordeles innen to hovedkategorier: driftsadministrative oppgaver og rådgivning for virksomhetsområdene i deres daglige drift. Driftsadministrative oppgaver sikrer oppnåelse av stordriftsfordeler og at den totale virksomheten i NAF opererer likt innenfor de konsernmessige og lovmessige krav som stilles. Videre vil Stab og støtte innenfor sin kjernekompetanse utføre rådgivning for virksomhetsområdene i deres daglige drift.

Direktør Innovasjon og utvikling

 

Andreas Brodtkorb

Som NAF sin strategiske utviklingsenhet er oppdragene til avdelingen for innovasjon, utvikling og partnersamarbeid mangfoldige. 

Avdelingen har ansvar for å initiere, drive og lede innovative utviklingsprosjekter i hele NAF. I tillegg har avdelingen ansvar for å bidra med utviklingskompetanse i samarbeid med bestillende enhet innen forretningsutviklingsprosjekter.

I NAF sin endringsreise er avdelingen en sentral bidragsyter i arbeidet med å flytte organisasjonene fra en bilistorganisasjon til en trafikantorganisasjon - med medlemmet og kunden i fokus.

Direktør Marked og kommunikasjon

Ulrica Risberg

NAF har slått sammen informasjon, marked og digitale kanaler til en avdeling som skal ivareta NAFs behov for betalt og ikke-betalt kommunikasjon. På denne måten vil det bli en enda tettere samhandling og en god utnyttelse av ressurser og kompetanse som vil komme hele NAF til gode.

Dette er en støttefunksjon som skal jobbe på tvers for å støtte forretningsområdene i administrasjonen og lokalavdelingene med deres kommunikasjonsarbeide.

Stabsfunksjonen har det overordnete ansvaret for NAFs merkevarestrategi, kommunikasjonsstrategi, omdømmebygging, CRM-strategi og profil. 

Direktør Medlemskap og tjenester

 

Henrik Lindblad

Ansvar for medlemskap, produkter og tjenester i NAF, herunder NAF sentrene og NAF verkstedene.