Etter NAFs landsmøte 2016 sitter følgende i sentrale verv:

President:

 • Fredrick Andersen (Oslo og Omegn)

Visepresident:

 • Stig Wettre-Johnsen (Asker og Bærum)

Ordfører:

 • Irene Teige Killi (Nord-Gudbrandsdal)

Varaordfører:

 • Lars Peter Endresen (Stavanger og Omegn)

Hovedstyremedlemmer (i tillegg til president og visepresident):

 • Hans Petter Lindstad (Øvre Romerike)
 • Svein-Arne Mosti (Bodø og Omegn)
 • Halvard Olimb (Hadeland)
 • Patrick Niermann (Sauda og Suldal)
 • Margaretha Lein-Stenberg (Asker og Bærum)
 • Lars Baarli (Moss og Omegn)
 • Anita Lorentzen (Oslo og Omegn)
 • Dag L. Røyseng (Steinkjer og Omegn)
 • Anja Johnsen (Bergen og Omegn)
 • Steinar H. Omland (Stavanger og Omegn)
 • Line Lillebø Osfoss (ansattes representant)
 • Morten Fransrud (ansattes varamedlem)
 • Tor Arne Litlere (1. vara, Voss og Omland)
 • Trine Bertram Hagen (2. vara, Øvre Romerike)
 • Jan Olav Haarsaker (3. vara, Sør-Trøndelag)

Leder til kontrollkomiteen:

 • Tore Svensen (Aust-Agder)

Medlemmer i kontrollkomiteen:

 • Kjell Sandbeck (Hadeland)
 • Asbjørn Wollmann (Sør-Varanger)

Varamedlem i kontrollkomiteen:

 • Vidar Eidem (Sør-Trøndelag)

Medlemmer i godtgjørelseskomiteen:

 • Rune Musum (Levanger og Verdal)
 • Alf Johannessen (Midtre og Søndre Troms)

Medlemmer i valgkomiteen:

 • Günter Lackmann (leder, Flekkefjor og Omegn)
 • Bente Liabø Thorsen (nestleder, Fjordane og Ytre Sogn)
 • Bente-Irene Finseth (sekretær, Sør-Trøndelag)
 • Pål Moe (Tromsø og Omegn)
 • Dag Garsjø (Øvre Romerike)
 • Aina Bjerke (Hamar og Omegn)
 • Kjell Høyvik (Haugesund og Omegn)
 • Jarl E. Jakobsen (1. vara, Lofoten)
 • Harald Christen Larsmon (2. vara, Solør, Vinger og Odal)
 • Leif Georg Bratt Skandsen (3. vara, Egersund og Omegn)
 • Margaretha Lein Stenberg (Hovedstyre-oppnevnt medlem, Asker og Bærum)
 • Hans Petter Lindstad (Hovedstyre-oppnevnt medlem, Øvre Romerike)
 • Svein Arne Mosti (Hovedstyre-oppnevnt medlem, Bodø og Omegn)