Kort fortalt om NAFs landsmøte:

  • Hvert år sender lokalavdelingene sine representanter til Landsmøtet.
  • Her velges representanter til Hovedstyret og komitéer.
  • Landsmøtet ledes av ordføreren.

På grunn av korona-situasjonen avviklet vi i år landsmøtet under strenge smittevernregler.

Nytt samferdselspolitisk langtidsprogram

Last ned NAFs vedtekter

Landsmøtet er NAFs øverste organ og delegatene representerer medlemmene i sine lokalavdelinger. 

På Landsmøtet velges representanter til NAFs styre og komitéer, og saker legges frem av Hovedstyret og lokalavdelingene på vegne av medlemmene. I år ble blant annet nytt samferdselspolitisk langtidsprogram vedtatt.