Landsmøtet er NAFs øverste organ og delegatene representerer medlemmene i sine lokalavdelinger. 

NAF er samspill mellom frivillig idealistisk innsats og profesjonell forretningsmessig virksomhet til det beste for medlemmene. Dette er et fortrinn i konkurransen om oppmerksomhet og det å nå frem med vårt budskap i samfunnsdebatten. 

På Landsmøtet velges representanter til NAFs styre og komittéer, og saker legges frem av Hovedstyret og lokalavdelingene på vegne av medlemmene.