Last ned NAFs vedtekter

Etter årets valg bekles sentrale verv i NAF slik:

Ordfører:

• Irene Teige Killi, avd. Nord-Gudbrandsdal

Varaordfører:

• Lars Peter Endresen, avd. Stavanger og Omegn

President:

• Fredrick Andersen, avd. Oslo og Omegn

Visepresident:

• Stig Wettre-Johnsen, avd. Asker og Bærum

 

Hovedstyrets medlemmer:

• Svein Arne Mosti, avd. Bodø og Omegn

• Hans Petter Lindstad, avd. Øvre Romerike

• Halvard Olimb, avd. Hadeland

• Margaretha Lein-Stenberg, avd. Asker og Bærum

• Patrick Niermann, avd. Stavanger og Omegn

• Lars E. Baarli, avd. Moss og Omegn

• Anita Lorentzen, avd. Oslo og Omegn

• Dag L. Røyseng, avd. Steinkjer og Omegn

• Anja Johnsen, avd. Bergen og Omegn

• Tor Arne Litlere, avd. Voss og Omland

Ansattes representant: Morten Fransrud

Ansattes vararepresentant: Line L. Osfoss

1 vara: Jan Olav Haarsaker, avd. Sør-Trøndelag

2 vara: Trine Bertram Hagen, avd. Øvre Romerike

3 vara: Gøril Bakken, avd. Indre Nordmøre

 

Kontrollkomiteen:

Leder: Tore Svensen, avd. Aust-Agder

• Kjell Sandbeck, avd. Hadeland

• Asbjørn Wollmann, avd. Sør-Varanger

1 vara: Vidar Eidem, avd. Sør-Trøndelag

 

Valgkomiteen:

Leder: Per Oddvar Klausen, avd. Sarpsborg og Rakkestad

• Aina Bjerke, avd. Hamar og Omegn

• Jarl E. Jakobsen, avd. Lofoten

• Pål Moe, avd. Tromsø og Omegn

• Bente Irene Finseth, avd. Sør-Trøndelag

• Günter Lackmann, avd. Flekkefjord og Opland

• Dag Garsjø, avd. Øvre Romerike

 

Godtgjørelseskomiteen:

Leder: Irene Teige Killi

• Rune Musum, avd. Levanger og Verdal

• Alf Johannessen, avd. Midtre og Søndre Troms

 

Nominasjonskomiteen:

Leder: Bjørn Loge, avd. Follo

• Bjørn Gunnar Sevre, avd. Hallingdal

Anita I. L. Warberg, avd. Halden og Omegn