NAF tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom å:

  • Aktivt arbeide med/prioritere samfunnspolitisk påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljøutfordringen
  • Ha produkter og tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil
  • Vektlegge miljø i avtaler med våre partnere og allianser

 

NAF tar ansvaret for miljøet i sin daglige drift gjennom å: 

  • Kildesortere avfall og redusere den total avfallsmengden
  • Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk (bygg og biler)
  • Aktivt arbeide med reduksjon av papirutsendelser og trykksaker
  • Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten