Det er det årlige landsmøtet, NAFs høyeste organ, som velger personer til disse vervene samt medlemmer til Hovedstyret. Sentrale tillitsvalgte kan gjenvelges to ganger og kan sitte sammenhengende maksimalt 6 år i samme posisjon.

Les om landsmøtet her.

Følgende personer innehar disse vervene i NAF:

 

Fredrick Andersen, president

NAF avd. Oslo og Omegn

Presidenten er organisasjonenes øverste tillitsvalgte og leder av Hovedstyret.

Presidenten samarbeider nært med administrerende direktør. Presidenten representerer NAF i ulike sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Tor Arne Litlere, visepresident Tor Arne Litlere

NAF avd. Voss og Omland

Visepresidenten samarbeider med Presidenten og trer om nødvendig inn i dennes sted.

 

 

 

 

 

Stig Wettre-Johnsen, Ordfører

NAF avd. Asker og Bærum

Ordføreren er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det årlige Landsmøtet.

Ordførerskapet styrer Landsmøtet fra dirigentplass. Ordføreren har møterett i hovedstyret.

 

 

Svend Bang Pedersen, varaordfører

NAF avd. Tromsø og Omegn

Viseordfører har nært samarbeid med ordfører i forhold til det årlige Landsmøtet og trer om nødvendig inn i Ordførers sted.