Det er det årlige landsmøtet, NAFs høyeste organ, som velger personer til disse vervene samt medlemmer til Hovedstyret. Sentrale tillitsvalgte kan gjenvelges to ganger og kan sitte sammenhengende maksimalt 6 år i samme posisjon.

Les om landsmøtet 2017 her.

Følgende personer innehar disse vervene i NAF:

Fredrick Andersen, president

NAF avd. Oslo og Omegn

Presidenten er organisasjonenes øverste tillitsvalgte og leder av Hovedstyret.

Presidenten samarbeider nært med administrerende direktør. Presidenten representerer NAF i ulike sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt.

 

Stig Wettre-Johnsen, visepresident

NAF avd. Asker og Bærum

Visepresidenten samarbeider med Presidenten og trer om nødvendig inn i dennes sted.

 

 

 

 

Irene Teige Killi, viseordfører

NAF avd. Nord-Gudbrandsdal

Ordføreren er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det årlige Landsmøtet.

Ordførerskapet styrer Landsmøtet fra dirigentplass. Ordføreren har møterett i hovedstyret.

 

Lars Peter Endresen, varaordfører

NAF avd. Stavanger og Omegn

Viseordfører har nært samarbeid med ordfører i forhold til det årlige Landsmøtet og trer om nødvendig inn i Ordførers sted.