Sikker på sykkel

NAF ønsker å satse mer på NAF sykkelopplæring, Sikker på sykkel. Sikker på sykkel er en tidlig innsats for trafikksikkerhet blant ungdom. Siden starten i 2003 har over 350.000 barn deltatt. 

Les mer

For eleven:

For læreren:

For lokalavdelingen: