Hvert år inviterer NAF skoler i Norge til å delta i Sikker på sykkel – et opplæringsprogram for elever i alderen 10 til og med 12 år. Barna får trening i både praktiske og teoretiske ferdigheter, og lærer å mestre sykkelen i ulike situasjoner.

I år deltok 43 100 barn i lokale prøver på skolene, deretter i distriktsfinale etterfulgt av landsfinale. Hvert år stiller frivillige fra NAF over hele landet opp for å hjelpe skolene til å gjennomføre opplegget. De to beste jentene og de to beste guttene fra landsfinalen skal delta i europafinalen (ETEC) i Genève i Sveits 13. september 2019.

Les mer om Sikker på sykkel