Hvert år inviterer vi alle skoler i Norge til å delta i Sikker på sykkel – et opplæringsprogram for elever i alderen 10 til og med 12 år. Barna får trening i både praktiske og teoretiske ferdigheter, og lærer å mestre sykkelen i ulike situasjoner, og våre frivillige fra hele landet stiller opp for å hjelpe skolene til å gjennomføre programmet.

I år deltok over 43 100 barn i de lokale prøvene på skolene. Barna som gikk videre, syklet så distriktsfinaler, og så landsfinale. De to beste jentene og de to beste guttene fra landsfinalen deltok også i høst i europafinalen (ETEC) i Genève i Sveits.

Vil du vite mer? Les mer om Sikker på sykkel