Sikker på sykkel er en mulighet til å forsterke skolens fokus på barnas trafikksikkerhet. NAF har tilrettelagt denne trafikkopplæringen for elever fra fjerde til og med sjette klasse, og er tilpasset kompetansemålene i kroppsøving om trafikk som beskrevet i Kunnskapsløftet.

Det er viktig og nødvendig med kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger i trafikken for å øke sikkerheten når barna ferdes i trafikken.

Påmelding og informasjon

For de som kjenner til NAF sitt program for sykkelopplæring, er det fra i år en endring på alderen til deltagerne. Fokuset er nå barn i alderen 10 til og med 12 år, det vil si fjerde til og med sjette klasse. Dette for en bedre tilpasning til kompetansemålene og for deltagelsen i hovedpremien som er en deltagelse på den internasjonale samlingen.

Sikker på sykkel gjennomføres våren/ sommeren 2019. Nødvendig materiell til gjennomføringen kan lastes ned på denne siden. Skolene som melder seg på får tilsendt veiledning om opplæringen samt teoriprøver, deltakerdiplomer og forslag til praktiske øvelser. Påmeldingsfristen for skolene er uke 10, mars 2019.

Praktisk gjennomføring

  • NAF inviterer 4., 5. og 6. klasse ved din skole til å delta i et landsomfattende program for opplæring på sykkel.
  • Den enkelte skole arrangerer grunnopplæring og en lokal sykkelprøve. Råd og veiledning samt teoretisk prøve og forslag til den praktiske sykkelprøven får dere fra NAF lokalt. Alle som stiller med godkjent sykkel og hjelm, og gjennomfører både teori og praktisk sykling, får diplom. De 2 beste jentene og de 2 beste guttene går videre til en lokalt arrangert distriktsfinale.
  • Distriktsfinalen gjennomføres i slutten av mai i regi av NAFs lokalavdeling(er). Vinnerne fra distrikts-finalene (en jente og en gutt), går videre til Landsfinalen.
  • Informasjon om landsfinalen kommer.
  • Internasjonal finale: Vinnerne av Landsfinalen, de to beste jentene og de to beste guttene får tilbud om å delta i en internasjonal sykkelfinale. I den internasjonale finalen deltar de fire barna som et lag fra NAF og Norge. Her møtes tilsvarende lag fra NAFs søsterorganisasjoner i Europa. I 2017 var europafinalen i Albania.
  • I 2018 er europafinalen i Budapest, Ungarn.
  • NAF dekker alle utgifter i forbindelse med deltakelsen i den nasjonale finalen og den internasjonale finalen 2019.

Flere opplysninger om Sikker på sykkel og gjennomføringen vil skolen få fra skolens kontaktperson i den lokale NAF-avdeling eller NAF sentralt.

Finn din lokalavdeling for å sjekke om de arrangerer Sikker på sykkel i ditt område.