Dokumentene kan lastes ned og skrives ut dersom dere trenger det. Du finner også heftet Sikker på sykkel som pdf til nedlasting. Heftet er nyutviklet og beregnet på lærerne i grunnskolen som motivasjon og til informasjon. Her kan læreren få tips til undervisningen samt eksempel på øvelser.

Intensjonen med Sikker på sykkel

«NAF viser vei inn i fremtiden og er trafikantens førstevalg for en trygg, effektiv og enkel hverdag»

Intensjonen til NAF er den samme som uttrykkes i 0-visjonen (det skal arbeides i retning av 0 drepte og alvorlig skadde i veitrafikken).

Våre mål for Sikker på sykkel er derfor:

  • Å styrke trafikkopplæringen for aldersgruppen 10 – 12 år for å redusere veitrafikkulykkene i samme gruppe.
  • Å synliggjøre for myndighetene viktigheten av slik at trafikkopplæring gjennomføres i skolens læreplaner.
  • Å synliggjøre NAF som aktuell og ansvarlige organisasjoner i forhold til trafikksikkerhet og skadeforebyggende tiltak.

Ca. 41.000 elever var involvert i Sikker på sykkel våren 2017. Totalt har 310.000 barn vært med. Dette er nesten dobbelt så mange som deltakerne på Norway Cup! I tillegg er det mange foresatte og lærere. Dette er ett meget sterkt tall med tanke på at bare 28 av i alt 71 lokalavdelinger deltok.  

NAF sin målsetting er en betydelig utvidelse av sykkelkonkurransen slik at 90 000 elever vil være involvert våren 2020.