Hvert år inviterer NAF skoler i Norge til å delta i Sikker på sykkel – et opplæringsprogram for elever i alderen 10 til og med 12 år. Barna får trening i både praktiske og teoretiske ferdigheter, og lærer å mestre sykkelen i ulike situasjoner

I år har rundt 40 300 barn deltatt i lokale prøver på skolene, deretter i distriktsfinaler og så landsfinale. Hvert år stiller frivillige fra NAF over hele landet opp for å hjelpe skolene til å gjennomføre opplegget. De to beste jentene og de to beste guttene fra landsfinalen går videre til europafinale.

Danner et landslag

Vinnerne: Fra venstre: Benjamin Eiken, Eirik Rokke, Emilie Hågensen og Hedda Olsen gikk videre til europafinalen i Budapest.

I år var Benjamin Eiken, Eirik Rokke, Emilie Hågensen og Hedda Olsen som ble de fire beste i Sikker på sykkel, og som representerte NAF som et landslag i europafinalen i Budapest 7. september 2018.

- Sikker på sykkel er et viktig tiltak for å lære barn en teknisk forståelse av sykling. Gjennom at de får god kontroll på sykkelen, blir de tryggere i trafikken, sier Kjell Jarslett, rådgiver i trafikksikkerhet i NAF.

24 deltagere: NAFs landslag kjempet mot barn fra 22 andre land i sykkelteori og praktiske øvelser, og endte til slutt på en 21. plass i europafinalen 2018. (Et land hadde to landslag.)

Viktig tiltak

For å nå nullvekstmålet om null drepte i trafikken må barn sykle mer og ikke minst bli trygge trafikanter. Sikker på sykkel er en tidlig innsats for trafikksikkerhet blant ungdom. Dette er en del av NAFs sykkelopplæring, og siden 2003 har over 350.000 barn deltatt i Sikker på sykkel.

Hva er sikker på sykkel?

NAF ønsker å satse mer på NAF sykkelopplæring, og det vi tidligere kalte Sykkelkonkurransen heter nå Sikker på sykkel.

Vi har satt oss mål om å øke fra 40 000 deltakere i 2018 til minst 50 000 deltakere. Det langsiktige målet er nå 50 prosent av alle skolebarna i gjeldende aldersgruppe, rundt 90.000 barn.

Kompetansemål i skolen

Myndighetene har gitt grunnskolen et ansvar for å redusere risikoen for skadde barn i trafikken. Kompetansemålene i grunnskolen skal sikre barna kunnskaper og ferdigheter som gående og syklende. 

I generell del av læreplanen står det at:

  • skolen skal ruste barn til å møte livets oppgaver og mestre utfordringersammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv.

Videre står det at:

  • opplæringen må tilføre holdninger og kunnskaper som varer livet ut og lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft.

NAF vil være pådriver!

Læreplanen er et godt grunnlag for at alle barn og unge skal få en felles og kontinuerlig  trafikkopplæring. Dessverre vet vi at dette allikevel ikke skjer ved mange grunnskoler, NAF må derfor være en pådriver og følge opp dette.

  • Kompetansemål i kroppsøving etter 4. trinn
    Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

  • Kompetansemål i kroppsøving etter 7. trinn
    Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Kompetansemålene i grunnskolen er tydelige på at elevene skal kunne følge trafikkreglene når de går og sykler. I tillegg krever læreplanen at barna skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Dette er like mye et tiltak for fysisk aktivitet som trafikksikkerhet.

Sikker på sykkel er gratis

NAF Sikker på sykkel er gratis og bidrar til å nå kompetansemålene i grunnskolen. Som en motiverende bonus arrangeres sykkelfinaler lokalt og nasjonalt.

I tillegg får vinnerne av landsfinalen delta på den internasjonale finalen.

Slik tar du kontakt med oss:

Dersom dere har spørsmål eller trenger hjelp til noe, ring eller send mail til Kjell Jarslett i NAF sentralt, tlf. 911 79 064, e-post: kjell.jarslett@naf.no