Hva er Sikker på sykkel?

NAF ønsker å satse mer på NAF sykkelopplæring, og det vi tidligere kalte Sykkelkonkurransen heter nå Sikker på sykkel.

Vi har satt oss mål om å øke fra 40 000 deltakere i 2018 til minst 50 000 deltakere. Det langsiktige målet er nå 50 prosent av alle skolebarna i gjeldende aldersgruppe, rundt 90.000 barn.

Kompetansemål i skolen

Myndighetene har gitt grunnskolen et ansvar for å redusere risikoen for skadde barn i trafikken. Kompetansemålene i grunnskolen skal sikre barna kunnskaper og ferdigheter som gående og syklende. 

I generell del av læreplanen står det at:

  • skolen skal ruste barn til å møte livets oppgaver og mestre utfordringersammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv.

Videre står det at:

  • opplæringen må tilføre holdninger og kunnskaper som varer livet ut og lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft.

NAF vil være pådriver!

Læreplanen er et godt grunnlag for at alle barn og unge skal få en felles og kontinuerlig  trafikkopplæring. Dessverre vet vi at dette allikevel ikke skjer ved mange grunnskoler, NAF må derfor være en pådriver og følge opp dette.

  • Kompetansemål i kroppsøving etter 4. trinn
    Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

  • Kompetansemål i kroppsøving etter 7. trinn
    Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Kompetansemålene i grunnskolen er tydelige på at elevene skal kunne følge trafikkreglene når de går og sykler. I tillegg krever læreplanen at barna skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Dette er like mye et tiltak for fysisk aktivitet som trafikksikkerhet.

Sikker på sykkel er gratis

NAF Sikker på sykkel er gratis og bidrar til å nå kompetansemålene i grunnskolen. Som en motiverende bonus arrangeres sykkelfinaler lokalt og nasjonalt.

I tillegg får vinnerne av landsfinalen delta på den internasjonale finalen.

Slik tar du kontakt med oss:

Dersom dere har spørsmål eller trenger hjelp til noe, ring eller send mail til Kjell Jarslett i NAF sentralt, tlf. 911 79 064, e-post: kjell.jarslett@naf.no