NAF - bindeleddet mellom politikerne og folk flest

NAF jobber for at du skal være trygg på veien, og med å påvirke politikerne til å ta riktige veivalg. Her kan du lese om NAFs valgkamparbeid.

Det er voksne mellom 30 og 44 år som er mest positive til at sin neste bil skal være en elbil. Hele 42 prosent i denne gruppen er enige i at de ønsker elbil...

To av tre mener at det viktigste i samferdselspolitikken er å satse på kollektivtransport, mens halvparten av oss mener det viktigste er å vedlikeholde de...

NAFs Veikart er et hjelpemiddel til politikere og styresmakter på veien mot en klimanøytral transportsektor. NAF peker på hva som må til for at målene skal...

Medlemsorganisasjonen NAF frykter at folk på bygda kan bli sittende med fossildrevne biler de må betale dyrt for å få brukt. -Vi har sett på hvilke mål som e...