I år vil det bli en litt annerledes gjennomføring av Sikker på Sykkel. Som en del av den nasjonale dugnaden for å hindre spredningen av koronaviruset ser vi oss dessverre nødt til å avlyse landsfinalen. Vi håper allikevel på å kunne gjennomføre en distriksfinale hvor deltakerne kan vinne fine premier og giveaways.

Invitasjon til skolene 2021.docx

Påmelding og informasjon

All teori, øvingsoppgaver og prøver samt e-læringsprogrammer finner dere på www.sykkeldyktig.no. Dere kan melde dere på Sikker på sykkel via lokalavdelingen slik som dere har gjort tidligere med mail eller telefon. Lokalavdelingen vil ta kontakt med dere når de har mottatt påmelding. Fokuset er nå barn i alderen 10 til og med 12 år, det vil si fjerde til og med sjette klasse. Dette for en bedre tilpasning til kompetansemålene.

Praktisk gjennomføring

Den enkelte skole arrangerer grunnopplæring og en lokal sykkelprøve. Råd og veiledning samt teoretisk prøve og forslag til den praktiske sykkelprøven får dere på www.sykkeldyktig.no. Skolen velger ut de beste kandidatene for eksempel de to mest ivrige eller beste elevene eller flere etter avtale med den lokale NAF avdelingen. Det må være likt antall jenter som gutter.

Flere opplysninger om Sikker på sykkel og gjennomføringen vil skolen få fra skolens kontaktperson i den lokale NAF-avdeling eller NAF sentralt.

...tilbake til Sikker på sykkel startside