Sikker på sykkel er en mulighet til å forsterke skolens fokus på barnas trafikksikkerhet. NAF har tilrettelagt denne trafikkopplæringen i samarbeid med Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforening og Norges Cykle Forbund for elever fra fjerde til og med sjette klasse.

Dere finner informasjon på www.sykkeldyktig.no. Denne portalen vil kunne nås i Feide. Dersom den ikke er tilgjengelig må dere be kommunens skolekontor om å åpne tilgang for dere. Det er også mulig å gå inn for å se hva som er tilgjengelig på sykkeldyktig.no uten innlogging.

Det er viktig og nødvendig med kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger i trafikken for å øke sikkerheten når barna ferdes i trafikken.

Les invitasjon til skolene.docx

Påmelding og informasjon

For de som kjenner til NAF sitt program for sykkelopplæring, er det fra i år en endring.

All teori, øvingsoppgaver og prøver samt e-læringsprogrammer finner dere på www.sykkeldyktig.no. Dere kan melde dere på Sikker på sykkel via denne siden eller dere kan ta kontakt med lokalavdelingen slik som dere har gjort tidligere med mail eller telefon. Lokalavdelingen vil ta kontakt med dere i løpet av vinteren.Fokuset er nå barn i alderen 10 til og med 12 år, det vil si fjerde til og med sjette klasse. Dette for en bedre tilpasning til kompetansemålene og for deltagelsen i hovedpremien som er en deltagelse på den internasjonale samlingen som i år foregår i Kroatia.

Sikker på sykkel gjennomføres våren/ sommeren 2020. Distriktsfinalene vil være i mai og Landsfinalen er i Letohallen på Dal i Eidsvoll den 13. juni 2020
Internasjonal samling med Europeisk finale er 24 – 27. september 2020

Praktisk gjennomføring

NAF inviterer 4., 5. og 6. klasse ved din skole til å delta i et landsomfattende program for opplæring på sykkel

  • Den enkelte skole arrangerer grunnopplæring og en lokal sykkelprøve. Råd og veiledning samt teoretisk prøve og forslag til den praktiske sykkelprøven får dere på www.sykkeldyktig.no. Skolen velger ut de beste kandidatene for eksempel de to mest ivrige eller beste elevene eller flere etter avtale med den lokale NAF avdelingen. Det må være likt antall jenter som gutter.
  • Distriktsfinalen gjennomføres i slutten av mai i regi av NAFs lokalavdeling(er). Vinnerne fra distrikts-finalene går videre til Landsfinalen.
  • Internasjonal finale: Vinnerne av Landsfinalen, de to beste jentene og de to beste guttene får tilbud om å delta i en internasjonal sykkelfinale. I den internasjonale finalen deltar de fire barna som et landslag fra NAF og Norge. Her møtes tilsvarende lag fra NAFs søsterorganisasjoner i Europa.
  • I 2020 er europafinalen i Zadar i Kroatia.
  • NAF dekker alle utgifter i forbindelse med deltakelsen i den nasjonale finalen og den internasjonale finalen 2020.

Flere opplysninger om Sikker på sykkel og gjennomføringen vil skolen få fra skolens kontaktperson i den lokale NAF-avdeling eller NAF sentralt.

...tilbake til Sikker på sykkel startside