Dokumentene kan lastes ned og skrives ut dersom dere trenger det.  Dette er et samarbeid mellom fire organisasjoner som alle har et felles mål om å styrke trafikksikkerheten.

www.sykkeldyktig.no Her er den nye nettportalen som skolene skal bruke for teori og praktisk opplæring på skolen. Her finnes alt av teori, øvingsoppgaver, filmer og avsluttende prøver.

Intensjonen med Sikker på sykkel

Intensjonen til NAF og samarbeidspartnerne er den samme som uttrykkes i 0-visjonen (det skal arbeides i retning av 0 drepte og alvorlig skadde i veitrafikken).

Våre mål for Sikker på sykkel er derfor:

  • Å styrke trafikkopplæringen for aldersgruppen 10 – 12 år for å redusere veitrafikkulykkene i samme gruppe.
  • Å synliggjøre for myndighetene viktigheten av slik at trafikkopplæring gjennomføres i skolens læreplaner.

Ca. 43.000 elever var involvert i Sikker på sykkel våren 2019. Dette er nesten dobbelt så mange som deltakerne på Norway Cup! Totalt har 400.000 barn vært med. I tillegg er det mange foresatte og lærere. Dette er ett meget sterkt tall med tanke på at bare 28 av i alt 70 lokalavdelinger deltok.

Hva er oppgavene til lokalavdelingene

Siden alt er nytt inn mot skolene i år vil den viktigste oppgaven for lokalavdelingene være å informere skolene om www.sykkeldyktig.no
Prøve å få skolen til å bruke portalen samt å informere om at Sikker på sykkel fortsatt er en del av læringsopplegget.

Informer om Distriktsfinalen, Landsfinalen og Europeiske finale. Det legges opp til at skolene kan melde seg på digitalt via sykkeldyktig.no, men dere må gjerne avtale andre former for påmelding til Distriktsfinalene. Det er viktig at dere følger opp skolene slik at Distriktsfinalen ikke går i glemmeboken.
Dere finner skjemaer på påmelding samt informasjon her på siden i PDF
Husk at påmelding til Landsfinalen innen utgangen av mai 2020

Påmelding sendes på eget skjema til kjell.jarslett@naf.no

Tilbake til Sikker på sykkel startside