Seminaret vil som vanlig gi tid til å bli kjent med gode kollegaer og dele erfaringer, og på lørdag kveld blir det nok et gjestebud på Fantasigården.

Det er lokalvalg i år, og NAFs politiske kampanje vil ha fokus på trygge lokale veier og skoleveien. I tråd med denne kampanjen og prosjektet Lokalt medlemsengasjement vil seminaret gi innsikt, kunnskap og erfaringer i tema trygge lokale veier og skolevei. Det vil bli gode innlegg, gruppearbeid på hotellet samt befaringer og aktiviteter ute.

Invitasjon til TS Seminaret 2019.doc

Hilsen Trafikksikkerhetskomiteen

Prosjekt Lokalt medlemsengasjement, og en vellykket aktivitet:

Prosjekt lokalt medlemsengasjement

NAF gjorde skolevegen til Solvang tryggere