NAF Kompetanse skal bidra til at medlemmer over hele Norge skal oppleve et sterkt, kompetent og synlig NAF. 

En prioritert oppgave i 2018 er å få på plass forbedrete informasjons- og kommunikasjonsløsninger for tillitsvalgte, og den nettsiden du nå ser er en leveranse fra NAF Kompetanse. 

Kompetanseheving og opplæringsaktiviteter skjer på mange nivåer og arenaer i organisasjonen. Følg med på aktivitetskalenderen for viktige arrangementer og møter, og hold deg oppdatert på denne siden for kunnskap og innsikt som du kan ta med til din lokalavdeling.