Hovedregelen er at det skal innhentes samtykke fra alle som fotograferes og som filmes. Samtykket skal kunne dokumenteres, derfor er det hensiktsmessig at samtykket innhentes skriftlig. Dette framkommer av GDPR artikkel 7, som fastsetter at den behandlingsansvarlige på kunne påvise at den registrerte har samtykket. 

Aldersgrensen for samtykke er 13 år. Er barnet under denne alderen kan foreldrene samtykke på barnets vegne.

Der barn er involvert

  • Er det greit at det tas bilder/film av barnet?
  • Er det greit at bildene publiseres på åpne/passordbeskyttede nettsider? For eksempel intranettet til NAF eller lokalavdelingen
  • Er det greit at bildene publiseres i trykksaker relatert til NAF sitt arbeid med xxx (for eksempel trygg skolevei)?
  • Er det greit at bildene deles i sosiale medier? Her må det informeres om hvilke sosiale medier, og om det er åpne eller lukkede grupper.

Formål og bruksområde

Det bør tydelig informeres om hva bilder, film, intervjuer eller annet skal brukes til. Her bør formål, rekkevidde og plattform komme med, slik at den registrerte forstår hva den samtykker i.

Rettigheter

Den registrertes rettigheter bør det informeres om i samtykkeskjemaet. Den registrerte har rett til:

  • Innsyn
  • Retting
  • Sletting
  • Begrensning
  • Å protestere
  • Informasjon

Les mer om punktene i NAF sin personvernerklæring. Denne er utbedret for å gjelde medlemmer og kunder i NAF, og hvordan NAF ivaretar deres personvern.

https://www.naf.no/om-naf/personvern/

Les en mer detaljert beskrivelse av reglene om personopplysninger her.