Vi er landsomfattende med 70 lokalavdelinger, 360 ansatte og rundt 2 000 frivillige som sammen aktivt arbeider for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig.

Lokalt har lokalavdelingen en viktig rolle i å drive politisk arbeid inn mot lokalpolitikere, være synlige i lokalmedia og lokalsamfunnet forøvrig. 

Samferdselspolitisk langtidsprogram 2016-2020, vedtatt av Landsmøtet, er rammen for alt vårt politiske arbeid.

Handlingsprogram for 2019 viser status på politisk arbeid og hva som skal jobbes med i 2019.

NAFs Veikart er et hjelpemiddel til politikere og styresmakter på veien mot en klimanøytral transportsektor. NAF peker på hva som må til for at målene skal nås.

Bytransporthefte 2017 er et internt oppslagsverk og inspirasjonshefte som skal hjelpe lokalavdelingene og delta i debatten om utfordringer i byene.