Vi er landsomfattende med 70 lokalavdelinger, 360 ansatte og rundt 2 000 frivillige som sammen aktivt arbeider for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig.

Lokalt har lokalavdelingen en viktig rolle i å drive politisk arbeid inn mot lokalpolitikere, være synlige i lokalmedia og lokalsamfunnet forøvrig. 

Samferdselspolitisk langtidsprogram 2016-2020, vedtatt av Landsmøtet, er rammen for alt vårt politiske arbeid.

Handlingsprogram for 2019 viser status på politisk arbeid og hva som skal jobbes med i 2019.

Vi gjør en stor befolknings- og medlemsundersøkelse (Trafikantbarometeret) hvert annet år, der vi spør trafikantene om hva de er opptatt av og hva de ønsker vi som organisasjon skal arbeide med. 

Her finner du noen av de viktigste resultatene fra Trafikantbarometeret 2019 på landsbasis, og fra de fire største byene er det noen egne spørsmål og resultater.

Bruk dette som inspirasjon, sammen med lokale utfordringer til å utøve politisk arbeid lokalt. Dette er saker medlemmene våre er opptatt av!

NAFs Veikart er et hjelpemiddel til politikere og styresmakter på veien mot en klimanøytral transportsektor. NAF peker på hva som må til for at målene skal nås.

Bytransporthefte 2017 er et internt oppslagsverk og inspirasjonshefte som skal hjelpe lokalavdelingene og delta i debatten om utfordringer i byene. 

KONTAKTPERSONER

Politisk komité er hovedstyreoppnevnt komitè.
I tillegg har administrasjonen en politisk avdeling som utøver politikken vedtatt av landsmøtet. 

Leder av politisk komité: Halvard Olimb, halvard.olimb@icloud.com,                    tlf: 954 31 028

Leder av politikk og forbruker: Geir Malmedal, geir.malmedal@naf.no,                tlf: 916 02 353 

Politisk rådgiver og sekretær i politisk komité: Line Lillebø Osfoss, line.lillebo.osfoss@naf.no, tlf: 992 70 014